9. 5. 2021

Ohlášky 9.–16. května

Neděle 9. května
6. neděle velikonoční
7.30 za dobrodince našeho kostela
9.00 za maminky naší farnosti
10.30 za ty, kteří položili život za naši svobodu

Středa 12. května
17.00 za členy živého růžence

Slavnost Nanebevstoupení Páně – čtvrtek 13. května
17.00 na dobrý úmysl

Pátek 14. května
18.30 za obrácení sestry

Neděle 16. května
7. neděle velikonoční
7.30 za dobrodince kostela
9.00 na poděkování za dar života a Boží ochranu
10.30 na poděkování za dar života, ochranu Panny Marie a Boží požehnání pro celou rodinu

Informace

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021
Na základě mimořádného opatření Vlády ČR se mohou moci věřící účastnit bohoslužeb za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti, a dezinfekce. Dále nebyla stanovena žádná další omezení.

Májové pobožnosti jsou ve středu, čtvrtek a pátek po večerní mši svaté, během kterých se při krátkých čteních seznámíme s životem svaté Ludmily.

Sbírka této neděle 9. května je určena na rekonstrukci střechy. Za každý příspěvek děkujeme.

Májová aktivita nejen pro rodiny
Protože letos nebudeme moci jet opět na pouť na Chlumek, zveme rodiny, ale i mládež na májovou aktivitu, která se uskuteční v prostoru poutního místa na Kokešově.
K tomu bude potřeba:
– z našich webových stránek si vytisknout sešitek obsahující události ze života Panny Marie obsažená v Novém zákoně
– a mapu s jednotlivými zastaveními, na kterých budou umístěny úkoly, týkají se jednotlivých události
– Nový zákon a psací potřeby
Možnost vydat se na cestu je od soboty 8. května. Ukončení putování plánujeme na májové pobožnosti v neděli 23. května na Kokešově.