16. 1. 2021

Ohlášky 17. – 24. ledna

Avatar photo

Neděle 17. ledna
2. neděle v mezidobí
7.30 za staré, nemocné a za ty, kdo o ně pečují
9.00 na poděkování za dar zdraví a ochranu rodiny
10.30 za zemřelou Ludmilu Jarešovou
17.00 za Petra Mori a jeho rodinu

Středa 20. ledna
17.00
za vnuka Michaela a za Boží pomoc a uzdravení

Čtvrtek 21. ledna
17.00
na poděkování za dar života

Pátek 22. ledna
18.30
za bratra Petra

Sobota 23. ledna
17.00
za obrácení a za Boží požehnání

Neděle 24. ledna
3. neděle v mezidobí
7.30 na úmysl Ludmily Jarešové
9.00 za povolání a partnery synů
10.30 za bratra Dominika
17.00 za rodinu Svadlíkovu

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády je v našem kostele možný počet 15 účastníků bohoslužeb, (10% obsazenosti kostela) pokud nám to hygienické předpisy opět nezmění.
Bez rezervování míst jsou mše svaté ve všední dny, dále v sobotu v 17.00 hodin a v neděli v 7.30, která je určena přednostně pro seniory. Na ostatní mše svaté v 9.00, 10.30 a 17.00 (v neděli) je potřeba se přihlásit (rezervovat místo).
Děkujme za vaši ohleduplnost a vzájemnou ochotu umožnit i jiným účast na mši svaté.
Tuto neděli 17. ledna si připomeneme výročí úmrtí P. Ignáce Stuchlého – prvního českého salesiána, který byl těsně před Vánocemi prohlášen ctihodným. Ten den plánuje také hlavní představený salesiánů vydat o Ignáci oficiální list.

Důležitá informace: V době trvání protiepidemického systému PES ČR na stupni 5 – je naše salesiánské středisko Pardubice uzavřené a nečinné. Tato nečinnost se vztahuje i na naše online programy. Jedinou výjimku tvoří programy pro spolča 11+ a spolča 15+. Bližší informace o těchto dvou programech získáte na webu, FB.

Na konci ledna se obvykle konaly oslavy zakladatele salesiánů Dona Boska. Nechceme tuto tradici přerušit, ale přizpůsobíme ji současným nařízením. Zveme tedy všechny ke sledování mše sv i koncertu naší scholy, vše na Youtube kanálu. Součástí nabídky bude i pozvání na výlet, zpestřený drobnými úkoly. Bližší informace budou vyvěšeny na našem webu a nástěnkách kostela.
Oslavy svatého Jana Boska proběhnou v neděli 31. ledna.

Tříkrálová sbírka v Pardubicích 2021

Přispět do Tříkrálové sbírky a podpořit práci Oblastní charity Pardubice můžete ONLINE či darem do sbírkových pokladniček umístěných v obchodech, firmách a institucích.

Kasička bude také: