24. 1. 2021

Ohlášky 24. – 31. ledna

Avatar photo

Neděle 24. ledna
3. neděle v mezidobí
7.30 na úmysl Ludmily Jarešové
9.00 za povolání a partnery synů
10.30 za bratra Dominika
17.00 za rodinu Svadlíkovu

Středa 27. ledna
17.00
za manžela, rodiče Klusoňovy a Jílkovy

Čtvrtek 28. ledna
17.00
na poděkování za dar života

Pátek 29. ledna
18.30
za rodinu Svadlíkovu

Sobota 30. ledna
17.00
za pana Havlíčka a dar uzdravení

Neděle 31. ledna
4. neděle v mezidobí – Slavnost svatého Jan Boska
7.30 na úmysl dárce
9.00 (online) za salesiánskou rodinu a její dobrodince
10.3012.00 příležitost ke svatému přijímání
18.00 – vystoupení scholy s duchovním slovem

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády je v našem kostele možný počet 15 účastníků bohoslužeb, (10% obsazenosti kostela) pokud nám to hygienické předpisy opět nezmění.
Bez rezervování míst jsou mše svaté ve všední dny, dále v sobotu v 17.00 hodin a v neděli v 7.30, která je určena přednostně pro seniory. Na ostatní mše svaté v 9.00, 10.30 a 17.00 (v neděli) je potřeba se přihlásit (rezervovat místo).

Důležitá informace: V době trvání protiepidemického systému PES ČR na stupni 5 – je naše salesiánské středisko Pardubice uzavřené a nečinné. Tato nečinnost se vztahuje i na naše online programy. Jedinou výjimku tvoří programy pro spolča 11+ a spolča 15+. Bližší informace o těchto dvou programech získáte na webu, FB.

Mše svaté příští neděli budou: sobota v 17.00 hodin, v neděli 7.30 pro seniory a pak v 9.00 hodin přes internet na YouTube kanále. Děkujeme za pochopení.

Na konci ledna se obvykle konaly oslavy zakladatele salesiánů Dona Boska. Nechceme tuto tradici přerušit, ale přizpůsobíme ji současným nařízením. Zveme tedy všechny na Oslavy svatého Jana Boska, které proběhnou v neděli 31. ledna.

Program:

Tříkrálová sbírka v Pardubicích 2021

Přispět do Tříkrálové sbírky a podpořit práci Oblastní charity Pardubice můžete ONLINE či darem do sbírkových pokladniček umístěných v obchodech, firmách a institucích.

Tato možnost končí touto nedělí 24. ledna.