11. 1. 2021

Ohlášky 10. – 17. ledna

Avatar photo

Neděle 10. ledna
Svátek Křtu Páně
7.30 za děti, mládež a jejich rodiny
9.00 za dar zdraví a Boží pomoc při důležitých rozhodnutích
10.30 za rodinu Svadlíkovu
17.00 za dar uzdravení a Boží ochranu Středa

13. ledna
17.00
za zemřelou Ludmilu Jarešovou

Čtvrtek 14. ledna
17.00
za členy živého růžence

Pátek 15. ledna
18.30
za Boží pokoj a usmíření v rodinách

Sobota 16. ledna
17.00
za rodinu Svadlíkovu

Neděle 17. ledna
2. neděle v mezidobí
7.30 za staré, nemocné a za ty, kdo o ně pečují
9.00
10.30 za zemřelou Ludmilu Jarešovou
17.00

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády je v našem kostele možný počet 15 účastníků bohoslužeb, (10% obsazenosti kostela) pokud nám to hygienické předpisy opět nezmění.

Bez rezervování míst jsou mše svaté ve všední dny, dále v sobotu v 17.00 hodin a v neděli v 7.30, která je určena přednostně pro seniory. Na ostatní mše svaté v 9.00, 10.30 a 17.00 (v neděli) je potřeba se přihlásit (rezervovat místo).
Děkujme za vaši ohleduplnost a vzájemnou ochotu si vzájemně vycházet vstříc při účasti na mši svaté a vybrat si tak nějaký čas během svátků, abychom umožnili účast na mši svaté i druhým.

Jsou volné úmysly na mše svaté.

Oslavy svatého Jana Boska proběhnou, jinak než obvykle, v neděli 31. ledna. Další informace budou později. Srdečně zveme.

Tříkrálová sbírka v Pardubicích 2021

Přispět do Tříkrálové sbírky a podpořit práci Oblastní charity Pardubice můžete ONLINE či darem do sbírkových pokladniček umístěných v obchodech, firmách a institucích.

Kasička bude také: