19. 4. 2021

Ohlášky 18. – 25. dubna

Neděle 18. dubna
3. neděle velikonoční
7.30 na úmysl dárce
9.00 za zemřelou Boženu Pakostovou
10.30 za Andělku a její pokojnou a šťastnou smrt
17.00 za Nikolku a zdar její operace

Středa 21. dubna
17.00
na dobrý úmysl

Čtvrtek 22. dubna
17.00
na úmysl dárce

Pátek 23. dubna
Svátek svatého Vojtěcha
18.30 za zemřelého bratr, Boží pokoj a lehké odpočinutí

Sobota 24. dubna
Památka svatého Jiřího
17.00 za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro vnoučka a celou rodinu

Neděle 25. dubna
4. neděle velikonoční
(Den modliteb povolání k duchovnímu stavu)
7.30
9.00
10.30
17.00 za Boží pomoc, ochranu Panny Marie, uzdravení dcery a zdraví pravnoučka

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády jsou stále platná hygienická nařízení týkající nošení respirátorů, počtu účastníků bohoslužeb, rezervování na mše svaté.

Ve sbírce a darech na rekonstrukci střechy se sesbíralo 18.751 korun. Upřímně děkujeme.

Sbírka příští neděli bude na bohoslovce. Za každý dar upřímně děkujeme.