19. 11. 2021

Ohlášky 21.–28. listopadu 2021

Avatar photo

Neděle 21. listopadu
Ježíše Krista Krále
8.30 na dobrý úmysl
10.00 za zemřelé rodiče Marešovy a Macounovy a všechny prarodiče

Středa 24. listopadu
17.00 za zemřelého Zdeňka Lipavského

Čtvrtek 25. listopadu
17.00 za uzdravení Nikoly

Pátek 26. listopadu
18.30 na poděkování za dar života

Neděle 28. listopadu
První neděle adventní
8.30 za zemřelé rodiče Josefa a Marii Vlkovy a Josefa Boukalíka
10.00 za zemřelou rodinu, rodiče a snachu

Ve sbírce na rekonstrukci střechy našeho domu se vybralo 18.324 Kč. Upřímně děkujeme.

Zveme rodiny, děti i mládež na už tradiční akci Salesiáni mají talent, která se koná dne 21. listopadu od 16 hodin v MUC. Kdo budete moci, budeme vděčni za upečení nějakých buchet ke kávě či čaji.

Příští neděli začne doba adventní. Symbolem adventu je adventní věnec. Žehnání adventních věnců proběhne na začátku mše svaté. Samozřejmě si je může požehnat i jeden z rodičů doma.

Žehnací modlitba: Otče náš…
Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa.
Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec + znamením tvého požehnání, ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Dovolujeme si Vás pozvat na KONCERT SCHOLY OD SV. VÁCLAVA, který se uskuteční dne 28. 11. 2021 od 16:00. Akce se uskuteční v režimu bohoslužby, je tedy třeba dodržet ochranu dýchacích cest (respirátor) a dezinfekci rukou. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme bohužel museli zrušit plánované navazující posezení. Po koncertě bude připravenou pouze drobné občerstvení před kostelem (teplé nápoje + něco malého k zakousnutí). Těšíme se na Vás.
Kdo budete moci, budeme vděčni za upečení nějakých buchet ke kávě či čaji.

Aktivita pro děti na adventní dobu
Pro ty, kdo se chce s dětí zapojit do této adventní aktivity, je připraven na stolku s obětními dary průvodce. V tomto týdnu můžete plnit aktivitu na 1. adventní týden a příští neděli donést vybarvenou hvězdu. Tu můžete pak vložit do připraveného košíčku, anebo ji přišpendlit na nástěnku. Rodiče prosím, aby to dětem připomněli. Děkuji.

Do pátku je ještě možné se přihlásit na aktivitu Putování svaté Rodiny, která začne nedělí 28. listopadu. Skříňky si vyzvednou první rodiny na seznamu po nedělní mši svaté. Rozpis zůstane na nástěnce v předsíni kostela, kopie bude putovat ve skříňce se soškami.

Příští neděli bude opět dětská bohoslužba. Pro děti i pro dospělé je v předsíni připraven rozpis na nedělní čtení. Prosím, zapisujte se.