9. 11. 2021

Ohlášky 7.–14. listopadu 2021

Avatar photo

Neděle 7. listopadu
32. neděle v mezidobí
8.30 na dobrý úmysl
10.00 za spásu duší v rodině

Středa 10. listopadu
17.00 za členy živého růžence

Čtvrtek 11. listopadu
17.00 za spásu duší v rodině

Pátek 12. listopadu
18.30 za požehnání pro tetu Marii

Sobota 13. listopadu
8.00 za brigádníky a jejich rodiny

Neděle 14. listopadu
33. neděle v mezidobí
8.30 za Vladimíra Prchala a jeho rodiče
10.00 na úmysly zemřelé paní Ludmily Jarešové

Dětská bohoslužba bude příští neděli 14. listopadu.
Pro děti i pro dospělé je v předsíni připraven rozpis na nedělní čtení. Prosím, zapisujte se.

Na stolu s obětními dary jsou k dispozici růžence pro ty, kdo se chtějí tuto modlitbu modlit.

Tradiční podzimní brigáda v našem areálu bude v sobotu 13. listopadu. Začne mší svatou
v 8 hodin a ukončena bude obědem. Budeme vděčni za každou pomocnou ruku.

Mládež od 11 let zveme na další z víkendů. Bude se konat 12.–14. listopadu. Plakát s informacemi a přihlašováním zveřejníme v nejbližších dnech.

Mládež od 13 let zveme na vikariátní a diecézní setkání mládeže v pátek 19. a v sobotu 20. listopadu. Informace jsou na nástěnkách i webu salesiánů a fary.

Zveme rodiny, děti i mládež na už tradiční akci Salesiáni mají talent. Konat se bude v neděli 21. listopadu od 16 hodin v MUC. Chceme také povzbudit všechny mladé i dospívající talenty k přihlašování svých vystoupení. Přihlašování a bližší informace u Georga

Podmínky pro získání plnomocných odpustků duším v očistci, které je možné získat během celého listopadu jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce (4) v okruhu 20-ti dní vykonat svatou zpověď.

V neděli 28. listopadu, 1. adventní neděle, zveme na koncert naší scholy. Začátek v 16 hodin. Další informace jsou na plakátku.

Během adventní doby, která začne nedělí 28. listopadu, budou opět putovat sošky Josefa a Marie po rodinách naší farnosti. Budou dvě skříňky se soškami sv. Josefa a Marie, aby mohly pobýt v rodinách delší dobu. Rozpis je na nástěnce v předsíni kostela.