29. 11. 2020

Ohlášky 29. listopadu – 6. prosince

Avatar photo

Neděle 29. listopadu
První neděle adventní
od 8.00 do 10.00 kostel otevřen k modlitbě a sv. přijímání
10.00 mše svatá – přenášena on-line – za Boží pomoc a ochranu Panny Marie za správné rozhodnutí syna

Středa 2. prosince
17.00 za nemocnou maminku

Čtvrtek 3. prosince
17.00 za lékaře a zdravotníky

Pátek 4. prosince
18.30 za dobrodince našeho kostela

Sobota 5. prosince
17.00 za dar nových povolání pro VDB

Neděle 6. prosince
Druhá neděle adventní
7.30 za seniory a nemocné
9.00 za děti a mládež
10.30 za farnost
17.00 za užitečně prožitý advent ve farnosti

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády týkající se pandemie budou v kostele mše svaté: ve středu a čtvrtek 17.00, v pátek v 18.30 hodin. V současnosti je od pondělí počet omezen na 20 účastníků bohoslužeb. V neděli (během adventu) budou mše svaté:
Sobota 17.00
Neděle 7.30 (jen pro seniory), pak 9.00, 10.30 a 17.00 – na tyto mše svaté se bude potřeba přihlásit přes internet. Bližší informace na webu. Věřím, že zdatnější pomohou méně zdatným s přihlášením se. Děkujeme.

Nedělí 29. listopadu začíná doba adventní.
Žehnání adventních věnců – pokud si je přinesete do kostela, rádi vám je požehnáme při návštěvě kostela. Samozřejmě si je může požehnat i jeden z rodičů doma:
Žehnací modlitba: Otče náš…
Děkujeme ti, Pane, náš Bože, za to, že nám dopřáváš milost nového začátku. Dej, ať v průběhu adventní doby roste naše radost a naděje. Ať jdeme vstříc tvému Synu, Spasiteli světa.
Prosíme, ať je pro nás tento adventní věnec + znamením tvého požehnání, ať je i náš život stále více prozářen světlem tvé milosti. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

Během adventní doby se uskuteční tradiční putování sošek svatého Josefa a Marie hledající domov a přijetí v rodinách naší farnosti. Děkuji všem, kdo se nechali oslovit a účastní se této adventní aktivity.

Pro domácí bohoslužbu odkaz pro děti