23. 1. 2023

Ohlášky 22.–29. 1. 2023

Neděle 22. 1. 2023
3. neděle v mezidobí
8.30
10.00 za Dominika a jeho potřeby

Středa 18.1.
Svátek Obrácení sv. Pavla
17.00

Čtvrtek 19.1.
17.00 za uzdravení Vojtěcha Peterky

Pátek 20.1.
18.30

Neděle 29. 1. 2023
Slavnost sv. Jana Boska
9:00

Salesiáni se svými spolupracovníky vás srdečně zvou na neděli 29. ledna 2023 na oslavy svátku Dona Boska. Program: v 9:00 společná bohoslužba v kostele sv. Václava, poté v tělocvičně skákací hrad pro děti a aktivity pro mládež. Pro ostatní v MUCu bude při kávě povídání o prvním českém salesiánovi P. Ignáci Stuchlém a prezentace fundraisingové akce „Kámen na kámen“ ohledně rekonstrukce domu. Po zabíjačkovém obědě můžeme vyrazit v 13.00 na akční hru po domě, který čeká rekonstrukce a současně proběhne beseda s novým pardubickým farářem P. Janem Uhlířem. Po hře a besedě představí P. Jiří Caha, dílo v Ostravě, svého bývalého působiště. V 15.30 začne spontánní pěvecký program „Cantate z voleje“.
Po skončení mše dostanete malou pozvánku, kterou když přinesete příští neděli s sebou, bude po označení vaším jménem zařazena do slosování o ceny.
Prosíme o napečení buchet ke kávě a čaji.

Bohoslužby z důvodu rekonstrukce domu včetně kostela přesuneme do MUCu (do střediska) a to od neděle 5. 2. 2023.
Minulou neděli proběhla anketa ohledně času druhé nedělní bohoslužby a zde jsou stručné výsledky:
Čas první mše v 9:00 byl dán z důvodu přípravy prostoru a v anketě se pro pravidelnou účast na této mši vyslovilo 70% hlasujících, pro občasnou účast se vyslovilo 20%. Pro pravidelnou účast na mši v 11:00 se vyslovilo 27% hlasujících, pro občasnou účast bylo 37%. O večerní časy bohoslužby mělo celkem zájem pouze 5% pravidelných a 44% občasných účastníků.
Nedělní mše tedy budou v MUCu v 9:00 a 11:00.
Poslední nedělní mše bude v kostele v neděli 29. 1. na Dona Boska a to v 9:00.

Ochotu k pomoci při chystání a uklízení prostoru na mši vyjádřilo 20 osob. Moc děkujeme. Promyslíme a připravíme rozpis skupinek.

Příští neděli při oslavě sv. Jan Boska připomeneme osobnost prvního českého salesiána P. Ignáce Stuchlého zvaného Staříček. V rámci tradiční 9denní přípravy – novény k 31. 1. vás chceme pozvat k modlitbě na přímluvu ctihodného P .Ignáce Stuchlého za uzdravení Vojtěcha Peterky. Lístečky s modlitbou jsou k dispozici na stolku u vchodu.

Pozor! Příští neděli je mše pouze v 9:00.