22. 5. 2022

Ohlášky 22.–29. května 2022

Avatar photo

Neděle 22. května
6. neděle velikonoční
8.30 na dobrý úmysl
10.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Úterý 24. května
Slavnost Panny Marie Pomocnice křesťanů
17.00 za celou salesiánskou rodinu a její dobrodince

Středa 25. května
17.00 za obrácení světa

Čtvrtek 26. května
Slavnost Nanebevstoupení Páně
17.00 za zemřelou Annu Šupinovou

Pátek 27. května
18.30 za rodinu Kobrlovu a uzdravení rodové zátěže

Neděle 29. května
7. neděle velikonoční
8.30 na úmysl dárce
10.00 za zemřelé členy rodiny Matějových a Tošovských

Májové pobožnosti v našem kostele jsou ve středu, čtvrtek a pátek vždy po mši svaté.

Slavnost prvního svatého přijímání bude příští v neděli 29. května a 5. června vždy při mši svaté v 10.00 hodin. Nácvik slavnosti a svátost smířeni první skupiny bude v sobotu 28. května v 9 hodin. Pamatujme na ně v modlitbách.
V předsíni mají děti, které se připravují na slavnost prvního svatého přijímání, své tablo.

Zveme na májovou pobožnost na Kokešov, která bude na tomto poutním místě v příští neděli 29. května v 16 hodin. Další informace jsou na plakátku.

Všechny rodiny, děti a mládež zveme v sobotu 4. června na už tradiční Den rodin. Nelekejte se
změny názvu. Na plakátku najdete název Křesťanský festival Pardubice. Program začíná ve 14 hod a akce se koná u Salesiánů na hřišti.

Vážení rodičové, nezapomeňte na letní tábory. Informace a odkaz na přihlašování najdete na webu Salesiánského střediska mládeže.
V souvislosti s tábory nabízíme předtáborová setkání. Ta letošní budou v sobotu 11. června.
Bližší informace budou všem rodičům zaslány na mail. Těšíme se…

Budeme vděčni za upečení nějaké buchty do ukrajinské oratoře na úterý nebo čtvrtek. Děkujeme.