3. 5. 2021

Ohlášky 2. – 9. května

Neděle 2. května
5. neděle velikonoční
7.30 za živé a zemřelé členy rodiny
9.00 za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání a jejich rodiny
10.30 za zemřelé rodiče, sestru a švagra

Středa 5. května
17.00
na úmysl dárce

Čtvrtek 6. května
17.00
na poděkování za dar života, manželku a děti

Pátek 7. května
18.30
na úmysly zemřelé paní Ludmily Jarešové

Neděle 9. května
6. neděle velikonoční
7.30 za dobrodince našeho kostela
9.00 za maminky naší farnosti
10.30 za ty, kteří položili život za naší svobodu

Informace

Minulou neděli se při sbírce na bohoslovce vybralo 9.634 korun. Za každý dar upřímně děkujeme.

V měsíci květnu, který je zasvěcen Panně Marii, budou májové pobožnosti ve středu, čtvrtek a pátek po večerní mši svaté.
Protože letos uplyne 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, během májových se seznámíme s jejím životem.

Ve čtvrtek 6. května, u svatého Bartoloměje, bude během celého dne příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli bude mše svatá v 9 hodin pro děti.

Sbírka příští neděli 9. května bude na rekonstrukci střechy. Za každý příspěvek děkujeme.

Protože letos nebudeme moci jet opět na pouť na Chlumek, zveme rodiny, ale i mládež na májovou aktivitu, která se uskuteční v prostoru poutního místa na Kokešově.
K tomu bude potřeba si z našich webových stránek

Možnost vydat se na cestu bude od soboty 8. května. Ukončení putování plánujeme na májové pobožnosti v neděli 23. května na Kokešově.

Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR dochází od 26. dubna 2021 i ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Těch se budou moci věřící účastnit za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy 2 metry – s výjimkou členů domácnosti a dezinfekce – nebyla stanovena žádná další omezení.