9. 5. 2022

Ohlášky 8.–15. května 2022

Avatar photo

Neděle 8. května
4. neděle velikonoční
8.30 za Boží pomoc a ochranu při operaci a léčbě
10.00 na poděkování za dar života a celou rodinu

Středa 11. května
17.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Čtvrtek 12. května
17.00 za živé a zemřelé členy živého růžence

Pátek 13. května
18.30 za rodinu Kobrlovu a uzdravení rodových kořenů

Sobota 14. května
8.00 za seniory a nemocné

Neděle 15. května
5. neděle velikonoční
8.30 za rodinu Kobrlovu a uzdravení rodových kořenů
10.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Májové pobožnosti v našem kostele budou ve středu, čtvrtek a pátek vždy po mši svaté.

Sbírka této neděle je na bohoslovce. Děkujeme za každý váš dar.

Ve středu 11. května se opět uskuteční v našem kostele modlitby za kněze před Nejsvětější svátostí. Modlitby jsou v rámci setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce. Začátek je v
16 hodin, následuje mše svatá a po ní májová pobožnost.

Zveme všechny na Prodejní burzu hraček, která proběhne v pátek 13. května ve středisku mládeže. Finanční výtěžek potom děti, dárci hraček, předají dětem/ rodinám z Ukrajiny. Bližší a podrobnější informace zveřejníme v následujícím týdnu.

Setkání seniorů v našem kostele bude v sobotu 14. května. Začne mší svatou v 8 hodin a pak se snad podaří navštívit další poutní místo. Srdečně zveme.

Pamatujme na děti, které se připravují na slavnost prvního svatého přijímání, která bude v neděli 29. května a 5. června.

Vážení rodičové, nezapomeňte na letní tábory. Informace a odkaz na přihlašování najdete na webu Salesiánského střediska mládeže.