2. 3. 2021

Ohlášky 28. února – 7. března

Avatar photo

Neděle 28. února
Druhá neděle postní
7.30 na úmysl dárce
9.00 za nemocné koronavirem a za ty, kdo nemocné ošetřují
10.30 za budoucnost salesiánského díla v Pardubicích
17.00 za děti, které se připravují na první svaté přijímání

Středa 3. března
16.30
křížová cesta
17.00 na úmysl dárce

Čtvrtek 4. března
17.00
za zemřelé rodiče a prarodiče

Pátek 5. března
18.00
křížová cesta
18.30 za živou a zemřelou rodinu Lánikovu a Prokešovu

Sobota 27. února
17.00
za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro vnoučka a celou rodinu

Neděle 7. března
Třetí nedle postní
7.30 za všechny živé a zemřelé členy rodiny
9.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové
10.30 za Boží pomoc při operaci
17.00 za uzdravení duše i těla

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády je v našem kostele možný počet 17 účastníků bohoslužeb. Protože se opět zpřísnila opatření, prosíme, abyste dbali těchto nařízení:

Sbírka této neděle je na Svatopetrský haléř. Výtěžek sbírky bude věnován papeži, aby mohl jménem církve pomáhat potřebným. Děkujeme za každý váš dar.

Pobožnosti křížové cesty budou ve středu v 16.30 a v pátek 18.00 hodin.

Ve čtvrtek je během celého dne v kostele svatého Bartoloměje příležitost ke svátosti smíření. Rozpis je na venkovní nástěnce u bočního vchodu do kostela.