31. 10. 2021

Ohlášky 31. října – 7. listopadu 2021

Neděle 31. října
31. neděle mezidobí
8.30 za zemřelé rodiče, manžela a duše v očistci
10.00 na úmysly zemřelé paní Ludmily Jarešové

Pondělí 1. listopadu
Slavnost Všech svatých
17.00 za zemřelé sourozence, švagrové a duše v očistci

Úterý 2. listopadu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
17.30 za naše zemřelé příbuzné, přátele a dobrodince

Středa 3. listopadu
17.00 za zemřelou rodinu a duše v očistci

Čtvrtek 4. listopadu
17.00 za spásu duší v rodině

Pátek 5. listopadu
18.30 za spásu táty

Neděle 7. listopadu
32. neděle v mezidobí
8.30 na dobrý úmysl
10.00 za spásu duší v rodině

O slavnosti Všech svatých bude mše svatá v 17.00 hodin, o Vzpomínce na všechny věrné zemřelé pak v 17.30 (v 16.30 bude pobožnost na hlavním hřbitově).

Ve sbírce a v darech na misie se vybralo 19.682 Kč. Za vaši štědrost upřímně děkujeme.

Pro děti i pro dospělé je v předsíni připraven rozpis na nedělní čtení. Prosím, zapisujte se.

V pátek bude opět v 15.30 ministrantská schůzka. Rádi mezi sebou přivítáme i další zájemce.

Jsou k zakoupení stolní kalendáře na rok 2022. Cena za kus je jednotná – 50 Kč.

Na stolu s obětními dary jsou k dispozici růžence pro ty, kdo se chtějí tuto modlitbu modlit.

Mládež od 11 let zveme na další z víkendů. Bude se konat 12.–14. listopadu. Plakát s informacemi a přihlašováním zveřejníme v nejbližších dnech.

Mládež od 13 let zveme už s velkým předstihem na vikariátní a diecézní setkání mládeže. Takže si, přátelé, rezervujte pátek 19. a sobotu 20. listopadu. Informace budou koncem října na nástěnkách i webu salesiánů a fary.

Zveme rodiny, děti i mládež na už tradiční akci Salesiáni mají talent. Konat se bude v neděli 21. listopadu od 16 hodin v MUC. Chceme také povzbudit všechny mladé i dospívající talenty k přihlašování svých vystoupení. Přihlašování a bližší informace u Georga.

Blíží se dny, kdy si je budeme více připomínat naše zemřelé. K vytvoření tabla zemřelých je možné ještě dnes doručit lístek se jménem a příjmením zemřelého, jeho rokem narození a rok úmrtí.
Podmínky pro získání plnomocných odpustků duším v očistci jsou následující: (1) daný den přijmout eucharistii (2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé (3) a pomodlit se na úmysl Svatého otce (4) v okruhu 20-ti dní vykonat svatou zpověď.

V neděli 28. listopadu, 1. adventní neděle, zveme na koncert naší scholy. Začátek v 16 hodin. Další na plakátku.