15. 11. 2021

Ohlášky 14.–21. listopadu 2021

Avatar photo

Neděle 14. listopadu
33. neděle v mezidobí
8.30 za Vladimíra Prchala a jeho rodiče
10.00 na úmysly zemřelé paní Ludmily Jarešové

Středa 17. listopadu
17.00 za spásu duší v rodině

Čtvrtek 18. listopadu
17.00 za zemřelou Annu, Andělku a Boženku

Pátek 19. listopadu
18.30 za živé a zemřelé kněze

Sobota 20. listopadu
8.00
za seniory a nemocné

Neděle 21. listopadu
Ježíše Krista Krále
8.30 na dobrý úmysl
10.00 za zemřelé rodiče Marešovy a Macounovy a všechny prarodiče

Pro děti i pro dospělé je v předsíni připraven rozpis na nedělní čtení. Prosím, zapisujte se.

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili podzimní brigády v našem areálu. Ať vám to dobrý Bůh bohatě odmění.

Sbírka této neděle je určena na rekonstrukci střechy našeho domu. Upřímně děkujeme.

Mládež od 13 let zveme na vikariátní a diecézní setkání mládeže, které proběhne v pátek 19. a sobotu 20. listopadu. Informace na nástěnkách i webu salesiánů a fary.

V sobotu bude setkání seniorů, které začneme mší svatou v 8 hodin a pak navštívíme poutní místo Klokoty. Bude následovat společné posezení a vzájemné povzbuzení. Srdečně zveme.

Zveme rodiny, děti i mládež na už tradiční akci Salesiáni mají talent. Konat se bude v neděli 21. listopadu od 16 hodin v MUC. Chceme také povzbudit všechny mladé i dospívající talenty k přihlašování svých vystoupení. Přihlašování a bližší informace u Georga.

V neděli 28. listopadu, 1. adventní neděle, zveme na koncert naší scholy. Začátek v 16 hodin. Další informace na plakátku.

Aktivita pro děti na adventní dobu
je inspirována modlitbou s prosbou k Duchu svatému, aby obnovil zemi. Prosbu spojíme s každodenním očekáváním příchodu Spasitele. Základem je každodenní modlitba spojena s drobným námětem, o co se celý týden můžeme snažit. Nástěnka je pokryta ústřižky novin, které v sobě skrývají množství dobrých i špatných zpráv. Naši ochotu Bohu vše odevzdat znázorňují dlaně. Barevné ústřižky – hvězdy, kapky, listy a srdce vyjadřují naši důvěru v Boha, že on dokáže obnovit naši zemi. Na stoku s obětními dary je pro děti připraven průvodce. V neděli za 14 dní přinesete vybarvenou hvězdu.

Během adventní doby, která začne nedělí 28. listopadu, budou opět putovat sošky Josefa a Marie po rodinách naší farnosti. Budou dvě skříňky se soškami sv. Josefa a Marie, aby mohly pobýt v rodinách delší dobu. Rozpis je na nástěnce v předsíni kostela.