15. 2. 2021

Ohlášky 14. – 21. února

Avatar photo

Neděle 14. února
6. neděle v mezidobí
7.30 za uzdravení v celé rodině a za víru
9.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové
10.30 na dobrý úmysl
17.00 za dobrodince našeho kostela

Středa 17. února
Popeleční středa
7.30 za duchovní prožití postní doby v našich rodinách
17.00 za návrat k Bohu těch, kdo se mu vzdálili
18.30 za farnost
* rezervace míst na postní mše svaté zde

Čtvrtek 18. února
17.00
za zemřelého bratra Ivana

Pátek 19. února
18.00
křížová cesta
18.30 za kmotřence

Sobota 20. února
17.00
na dobrý úmysl

Neděle 21. února
První neděle postní
7.30 na úmysly paní Ludmily Jarešové
9.00 za manželku Milušku a MUDr. Jirásko
10.30 na poděkování za dar života, za děti a jejich rodiny
17.00 za dobrodince kostela

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády je v našem kostele možný počet 15 účastníků bohoslužeb, (10% obsazenosti kostela) pokud nám to hygienické předpisy opět nezmění.
Bez rezervování míst jsou mše svaté ve všední dny, dále v sobotu v 17.00 hodin a v neděli v 7.30, která je určena přednostně pro seniory. Na ostatní mše svaté v 9.00, 10.30 a 17.00 (v neděli) je potřeba se přihlásit (rezervovat místo).

Připravujeme se na rekonstrukci celé naší budovy, která předpokládá i rekonstrukci střechy. Sbírka na tento účel bude vždy druhou neděli v měsíci.
Sbírka této neděle 14. února je na rekonstrukci střechy. Děkujeme za vaši podporu.

Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Je den půstu od masa a omezení se v jídle.
Na Popeleční středu budou mše svaté v 7.30 (bez rezervace) a v17.00 a 18.30 hodin s nutností přihlášení se.
Přijetí popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí.
Přijmout označení popelem bude též možné o První postní neděli za začátku každé mše svaté v rámci úkonu kajícnosti.

Pobožnosti křížové cesty budou v pátek 18.00 hodin.

U bočních dveří u novin a časopisů je Průvodce postní dobou. Cena je 40 korun.