1940
2022
Vizualizace 2024

Nové salesiánské centrum bude zázemím pro mladé lidi, prostorem pro dobrovolnické a dobročinné (nejen) křesťanské aktivity.

Budovu Salesiánů Dona Boska na Zborovském náměstí v Pardubicích čekají změny. Její část získá církevní ZŠ Noe, která je zde nyní v nájmu. Všechny součásti salesiánského díla sestěhujeme do tzv. budovy A, která před tím projde rozsáhlou rekonstrukcí. Obnovy se dočká i venkovní areál.
Pojďte se s námi dozvědět víc!

PŘÍBĚH NAŠÍ BUDOVY

 • V roce 1939 začal na této adrese růst dům salesiánské komunity s kaplí. (Dnešní kostel sv. Václava.)
 • V dubnu 1950 byli salesiáni státem nuceni budovu opustit. V roce 1991 ji dostali zpět s rozsáhlou přístavbou a sportovištěm, a v zanedbaném stavu. V rámci ekumenické spolupráce byly části budov v roce 2011 pronajaty církevní Základní a mateřské škole Noe, jejímž zřizovatelem je Archa – Sbor Církve bratrské v Pardubicích.
 • Z jednání salesiánské kapituly v roce 2016 vzešlo rozhodnutí, že část budov bude ZŠ a MŠ Noe prodána a jednotlivé části salesiánského díla se sestěhují do původní budovy ze čtyřicátých let.
 • Veškeré finanční zdroje z prodeje využijeme na rekonstrukci společné budovy a venkovního areálu: dvě multifunkční hřiště, dětská hřiště, parčík apod.
 • Podrobnou historii salesiánské budovy najdete na informačních tabulích ke stažení (doplnit odkaz).

SALESIÁNSKÉ DÍLO… ANEB KDO TU VLASTNĚ VŠECHNO JE A BUDE?

Salesiáni jsou katolický řeholní řád, který se věnuje výchově mládeže. Založil je italský kněz Don Bosco roku 1859 v Turíně. Ve světě dnes působí zhruba 17 000 salesiánů ve více jak 130 zemích světa. Polovina z nich pracuje jako misionáři v rozvojových zemích, kde provozují školy, střediska volného času a misijní centra. V České republice mají salesiáni 10 středisek pro děti a mládež, zaměřených na volnočasové aktivity nebo na sociální služby.

Části pardubického salesiánského díla

Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice aneb „Středisko“ / www.salesianipardubice.cz

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco aneb „CDB“ / www.dozivota.cz

Společenství kolem kostela sv. Václava

Místní komunita Salesiánů Dona Boska aneb „Salesiáni“

CÍLE REKONSTRUKCE

 • Osmdesát let stará budova s dosluhujícími instalacemi projde celkovou rekonstrukcí včetně zateplení a položení nové střechy.
 • Jednotlivé části pardubického salesiánského díla sestěhujeme do jedné budovy. Návrh rekonstrukce je koncipován tak, aby všechny části mohly fungovat nerušeně vedle sebe, a zároveň, aby se jejich aktivity mohly potkávat a smysluplně prolínat.
 • Chceme vytvořit zázemí pro mladé lidi a prostor pro dobrovolnické a dobročinné (nejen) křesťanské aktivity.

Autoři návrhu vnitřních i vnějších prostor jsou projektantka Ing. arch. Tereza Šmídová a Ing. Luboš Laksar.

CO NÁS ČEKÁ?

FGFGF

 • rekonstrukce vnitřních prostor
 • nová střecha
 • venkovní zateplení / fasáda
 • bezbariérový přístup
 • nové vnitřní vybavení domu

GFG

 • nový interiér kostela sv. Václava
 • parkoviště
 • multifunkční sportovní hřiště
 • dětská hřiště
 • úpravy okolní zeleně

ČASOVÝ PLÁN REKONSTRUKCE

První pololetí roku 2022: oddělení jednotlivých budov a jejich prodej

Září 2022: Předpokládaný začátek rekonstrukce

Prosinec 2023: Předpokládané ukončení rekonstrukce a zahájení provozu

PROVOZ NEPŘERUŠEN, VYUŽÍVÁME NÁHRADNÍ PROSTORY!

V současné době (květen 2022) zůstává provoz kostela a Centra Don Bosco i bydlení Místní komunity Salesiánů Dona Boska stále na stejných místech.
Činnosti Klubu mládeže („Střediska“) byly z tzv. baru přesunuty do prostor Multifunkčního centra (MUC) v suterénu budovy B. Vchod najdete u světelné křižovatky. Levým křídlem těžkých prosklených dveří projdete ke schodům, po nich dolů a doprava.

ROZPOČET REKONSTRUKCE ANEB ZAPOJTE SE DO VEŘEJNÉ SBÍRKY

Celkový rozpočet byl odhadnut na 60 milionů Kč.
Přestavbu financuje Salesiánská provincie Praha, převážnou část prostředků získá prodejem části areálu ZŠ a MŠ Noe.
Předpokládaná spoluúčast Místní komunity Salesiánů Dona Boska (MK SDB) je 10 milionů Kč.
V současné době má komunita k dispozici 6 milionů Kč.
Zbývající 4 miliony Kč potřebujeme získat z dalších zdrojů.
Pracujeme na získávání grantů a dotací, zjišťujeme další možnosti, organizujeme také VEŘEJNOU SBÍRKU a prosíme o vaši pomoc.
Cokoli zůstane „navíc“, využije MK SDB na přímou činnost s mládeží a dalšími cílovými skupinami.
Veřejná sbírka bude spuštěna v květnu. O čísle účtu a dalších formách podpory Vás zde budeme včas informovat. Děkujeme.