1940
2022
Vizualizace 2024

Salesiánské centrum Pardubice bude zázemím pro mladé lidi,
prostorem pro dobrovolnické a dobročinné (nejen) křesťanské aktivity.

Sledujte novinky na Facebooku!

26. dubna 2023 převzala salesiánskou část budovy na Zborovském náměstí firma Stylbau
a je před námi devět měsíců kompletní rekonstrukce. Obnovy se dočká i venkovní areál.
Ve veřejné sbírce na transparentním účtu 2102157622/2010 (odkaz) sbíráme finance na vybavení budovy.

V pořadu TV Noe Za Obzorem se doslechnete podrobnosti!

Příběh naší budovy
Kdo jsou to ti „salesiáni“?
Co získáme?
Kdy co bude?
Kde nás mezitím najdete?
Jak nás podpořit?

SALESIÁNSKÉ DÍLO… ANEB KDO TU VLASTNĚ VŠECHNO JE A BUDE?

Salesiáni jsou katolický řeholní řád, který se věnuje výchově mládeže. Založil je italský kněz Don Bosco roku 1859 v Turíně. Ve světě dnes působí zhruba 17.000 salesiánů ve více jak 130 zemích světa. Polovina z nich pracuje jako misionáři v rozvojových zemích, kde provozují školy, střediska volného času a misijní centra. V České republice mají salesiáni 10 středisek pro děti a mládež, zaměřených na volnočasové aktivity nebo na sociální služby.

Kněží a řeholní bratři, kteří sídlí v Pardubicích, tvoří tzv. místní komunitu salesiánů. Spravují celý objekt, pracují v Klubu mládeže i v Centru Don Bosco a starají se o kostel.

Části pardubického salesiánského díla

Salesiánský klub mládeže, Pardubice
www.salesianipardubice.cz

Nabízí různorodé volnočasové aktivity pro děti, mládež a rodiny. Během školního roku, i o prázdninách.

V současné době nabídku Klubu mládeže využívá cca 140 dětí a 50 dospělých.

Centrum Don Bosco
www.dozivota.cz

Pomáhá mladým lidem, kteří museli odejít z vlastní rodiny nebo jim to hrozí. Doprovází je na cestě k nalezení bezpečného místa v životě.

V současné době pracuje v různých programech se stovkou mladých ve věku 14–35 let.

Salesiáni Dona Boska
a společenství kostela sv. Václava

Vytváří prostředí pro osobní a společný život s Bohem v salesiánském duchu a tím mladým lidem pomáhá k lidskému i duchovnímu růstu.

Nabízí prostor těm, kteří chtějí poznat Boha, aby se s ním setkali.


PŘÍBĚH NAŠÍ BUDOVY

  • V roce 1939 začal na této adrese růst dům salesiánské komunity s kaplí – dnešní kostel sv. Václava.
  • V dubnu 1950 byli salesiáni státem nuceni budovu opustit. V roce 1991 ji dostali zpět s rozsáhlou přístavbou a sportovištěm, a v zanedbaném stavu. V rámci ekumenické spolupráce byly části budov v roce 2011 pronajaty církevní Základní a mateřské škole Noe, jejímž zřizovatelem je Archa – Sbor Církve bratrské v Pardubicích.
  • Z jednání salesiánské kapituly v roce 2016 vzešlo rozhodnutí, že část budov bude ZŠ a MŠ Noe prodána a jednotlivé části salesiánského díla se sestěhují do původní budovy ze čtyřicátých let.
  • V roce 2022 došlo k prodeji. Veškerý výnos z prodeje využijeme na pokrytí části nákladů na rekonstrukci společné budovy a venkovního areálu: multifunkční hřiště, parčík apod.
  • Na podzim roku 2022 proběhlo výběrové řízení na stavební firmu, které probíhalo kvůli žádosti na dotaci na zateplení v tom nejpřísnějším režimu.
  • V dubnu 2023 převzala vítězná firma Stylbau stavbu.
  • Podrobnou historii salesiánské budovy najdete na informačních tabulích ke stažení zde.

ČASOVÝ PLÁN REKONSTRUKCE


CO REKONSTRUKCÍ ZÍSKÁME?

  • Osmdesát let stará budova s dosluhujícími instalacemi projde celkovou rekonstrukcí včetně zateplení a položení nové střechy.
  • Jednotlivé části pardubického salesiánského díla sestěhujeme do jedné budovy. Návrh rekonstrukce je koncipován tak, aby všechny části mohly fungovat nerušeně vedle sebe, a zároveň, aby se jejich aktivity mohly potkávat a smysluplně prolínat.
  • Chceme vytvořit zázemí pro mladé lidi a prostor pro dobrovolnické a dobročinné (nejen) křesťanské aktivity.

Autoři návrhu vnitřních i vnějších prostor jsou projektantka Ing. arch. Tereza Šmídová a Ing. Luboš Laksar.


CO NÁS ČEKÁ?

rekonstrukce vnitřních prostor • nová střecha • venkovní zateplení / fasáda • parkoviště
bezbariérový přístup • nové vnitřní vybavení domu • nový interiér kostela sv. Václava
O něco později také: multifunkční sportovní hřiště • dětská hřiště • úpravy okolní zeleně


PROVOZ NEPŘERUŠEN, VYUŽÍVÁME NÁHRADNÍ PROSTORY!

Kostel sv. Václava je uzavřen. Všechny mše svaté probíhají od 5. 2. 2023 v prostorách Multifunkčního centra (MUC) v suterénu budovy B. Vchod najdete u světelné křižovatky. Levým křídlem těžkých prosklených dveří projdete ke schodům, po nich dolů a doprava.
Činnosti Klubu mládeže („Střediska“) byly z tzv. baru přesunuty také do prostor Multifunkčního centra (MUC).
Centrum Don Bosco se přestěhovalo o 100 metrů dál, za světelnou křižovatkou směrem na Chrudim do areálu firmy Star-fish. Plánek najdete zde. Nová adresa je Chrudimská 146, Pardubice 530 02.
Salesiánská komunita bydlí nedaleko na adrese Kpt. Nálepky 2332.


AKTUALIZACE ROZPOČTU REKONSTRUKCE ANEB ZAPOJTE SE DO VEŘEJNÉ SBÍRKY

Během rekonstrukce došlo k navýšení její celkové ceny z plánovaných 60 milionů na 72 milionů. Důvodem jsou tzv. vícepráce, jejichž nutnost či vhodnost se ukázala v průběhu realizace.

Největší položky víceprací: výměna topení: 5. mil; nové skladby a povrchy podlah: 2,9 mil.; změny elektroinstalací: 1,3 mil. Dále např. srovnání podlah mezi starou sakristií a kostelem, výměna stříšky nad kostelem, příprava stropu v dolním stále na vzduchotechniku.

Přestavbu financuje Salesiánská provincie Praha, část prostředků získala prodejem části areálu ZŠ a MŠ Noe. Získala také dotaci EU na zateplení domu.

Spoluúčast Místní komunity Salesiánů Dona Boska v Pardubicích (MK SDB) zůstává 10 milionů Kč.
V současné době má komunita k dispozici 7 milionů Kč na rekonstrukci domu, 3 miliony Kč na vybavení domu potřebujeme získat z dalších zdrojů.

Při celkovém soupisu vybavení domu po „poslední držák na toaletní papír“ se ukázalo, že by bylo třeba více než tři miliony, ale díky úsporným opatřením (např. upuštění od záměru renovace kostelních křesílek) a daru zachovalého kancelářského nábytku ze zrušené pobočky ČSOB Pojišťovny bychom se měli do původního plánu tří milionů vejít.
Pomozte nám otevírat dveře mladým zapojením do veřejné sbírky na transparentním účtu
2102157622/2010. Děkujeme!

Cokoli zůstane „navíc“, využije MK SDB na přímou činnost s mládeží a dalšími cílovými skupinami.

Pro potvrzení o daru nebo darovací smlouvu prosím kontaktujte Marii Benákovou na [email protected]. Mnohokrát děkujeme!

Kvůli navýšení celkové ceny nebudou prozatím realizovány především úpravy venkovního areálu, hřiště a vzduchotechnika ve velkém sále. Realizujeme je až získáme další finance (pronájem rekonstruovaných prostor, oslovení dalších firem a nadací, společná dotace se školou NOE na hřiště).


Kostel sv. Václava
Společenský sál v přízemí
Ubytovací prostory CDB