1940
2022
Vizualizace 2024

Nové salesiánské centrum bude zázemím pro mladé lidi, prostorem pro dobrovolnické a dobročinné (nejen) křesťanské aktivity.

Budovu Salesiánů Dona Boska na Zborovském náměstí v Pardubicích čekají změny. Dvě části koupila církevní ZŠ Noe, která je zde byla dlouho v nájmu. Všechny součásti salesiánského díla sestěhujeme do tzv. budovy A, která před tím projde rozsáhlou rekonstrukcí. Obnovy se dočká i venkovní areál.
Pojďte se s námi dozvědět víc!

PŘÍBĚH NAŠÍ BUDOVY

 • V roce 1939 začal na této adrese růst dům salesiánské komunity s kaplí. (Dnešní kostel sv. Václava.)
 • V dubnu 1950 byli salesiáni státem nuceni budovu opustit. V roce 1991 ji dostali zpět s rozsáhlou přístavbou a sportovištěm, a v zanedbaném stavu. V rámci ekumenické spolupráce byly části budov v roce 2011 pronajaty církevní Základní a mateřské škole Noe, jejímž zřizovatelem je Archa – Sbor Církve bratrské v Pardubicích.
 • Z jednání salesiánské kapituly v roce 2016 vzešlo rozhodnutí, že část budov bude ZŠ a MŠ Noe prodána a jednotlivé části salesiánského díla se sestěhují do původní budovy ze čtyřicátých let.
 • Veškeré finanční zdroje z prodeje využijeme na rekonstrukci společné budovy a venkovního areálu: dvě multifunkční hřiště, dětská hřiště, parčík apod.
 • Podrobnou historii salesiánské budovy najdete na informačních tabulích ke stažení zde.

SALESIÁNSKÉ DÍLO… ANEB KDO TU VLASTNĚ VŠECHNO JE A BUDE?

Salesiáni jsou katolický řeholní řád, který se věnuje výchově mládeže. Založil je italský kněz Don Bosco roku 1859 v Turíně. Ve světě dnes působí zhruba 17 000 salesiánů ve více jak 130 zemích světa. Polovina z nich pracuje jako misionáři v rozvojových zemích, kde provozují školy, střediska volného času a misijní centra. V České republice mají salesiáni 10 středisek pro děti a mládež, zaměřených na volnočasové aktivity nebo na sociální služby.

Části pardubického salesiánského díla

Salesiánský klub mládeže, z. s. Pardubice aneb „Středisko“ / www.salesianipardubice.cz

Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco aneb „CDB“ / www.dozivota.cz

Společenství kolem kostela sv. Václava

Místní komunita Salesiánů Dona Boska aneb „Salesiáni“

CÍLE REKONSTRUKCE

 • Osmdesát let stará budova s dosluhujícími instalacemi projde celkovou rekonstrukcí včetně zateplení a položení nové střechy.
 • Jednotlivé části pardubického salesiánského díla sestěhujeme do jedné budovy. Návrh rekonstrukce je koncipován tak, aby všechny části mohly fungovat nerušeně vedle sebe, a zároveň, aby se jejich aktivity mohly potkávat a smysluplně prolínat.
 • Chceme vytvořit zázemí pro mladé lidi a prostor pro dobrovolnické a dobročinné (nejen) křesťanské aktivity.

Autoři návrhu vnitřních i vnějších prostor jsou projektantka Ing. arch. Tereza Šmídová a Ing. Luboš Laksar.

CO NÁS ČEKÁ?

FGFGF

 • rekonstrukce vnitřních prostor
 • nová střecha
 • venkovní zateplení / fasáda
 • bezbariérový přístup
 • nové vnitřní vybavení domu

GFG

 • nový interiér kostela sv. Václava
 • parkoviště
 • multifunkční sportovní hřiště
 • dětská hřiště
 • úpravy okolní zeleně

ČASOVÝ PLÁN REKONSTRUKCE

První pololetí roku 2022: oddělení jednotlivých budov a jejich prodej

Duben 2023: Předpokládaný začátek rekonstrukce

Srpen 2024: Předpokládané ukončení rekonstrukce

PROVOZ NEPŘERUŠEN, VYUŽÍVÁME NÁHRADNÍ PROSTORY!

Kostel sv. Václava je uzavřen. Všechny mše svaté probíhají od 5. 2. 2023 v prostorách Multifunkčního centra (MUC) v suterénu budovy B. Vchod najdete u světelné křižovatky. Levým křídlem těžkých prosklených dveří projdete ke schodům, po nich dolů a doprava.
Činnosti Klubu mládeže („Střediska“) byly z tzv. baru přesunuty také do prostor Multifunkčního centra (MUC).
Centrum Don Bosco se přestěhovalo o 100 metrů dál, za světelnou křižovatkou směrem na Chrudim do areálu firmy Star-fish. Plánek najdete zde. Nová adresa je Chrudimská 146, Pardubice 530 02.
Salesiánská komunita bydlí nedaleko na adrese Kpt. Nálepky 2332.

ROZPOČET REKONSTRUKCE ANEB ZAPOJTE SE DO VEŘEJNÉ SBÍRKY

Celkový rozpočet byl odhadnut na 60 milionů Kč.
Přestavbu financuje Salesiánská provincie Praha, převážnou část prostředků získá prodejem části areálu ZŠ a MŠ Noe.
Předpokládaná spoluúčast Místní komunity Salesiánů Dona Boska (MK SDB) je 10 milionů Kč.
V současné době má komunita k dispozici 6 milionů Kč.
Zbývající 4 miliony Kč potřebujeme získat z dalších zdrojů.
Pracujeme na získávání grantů a dotací, zjišťujeme další možnosti, organizujeme také VEŘEJNOU SBÍRKU a prosíme o vaši pomoc.
Cokoli zůstane „navíc“, využije MK SDB na přímou činnost s mládeží a dalšími cílovými skupinami.
Číslo účtu veřejné sbírky je 2102157622/2010. Pro potvrzení o daru nebo darovací smlouvu prosím kontaktujte Marii Benákovou na [email protected] Mnohokrát děkujeme!