Salesiánská rodina je společenství laiků i řeholníků žijící salesiánskou spiritualitu a vychovávají mladé lidi v duchu zásad Jana Boska. Skládá se ze tří složek, které založil samotný don Bosko (Salesiáni, Dcery Panny Marie Pomocnice, Salesiáni spolupracovníci) a z dalších početných společenství, které spojuje duch dona Boska duch a jeho poslaní.

Salesiánskou rodinu vytváří přes 400 000 členů na celém světě sdružených ve 30 různých společenstvích na celém světě. Inspirují se spiritualitou dona Boska a jeho preventivním systémem. Hlavní představený Společnosti sv. Františka Saleského – jako nástupce dona Boska – je jejím animátorem a středem jednoty.