11. 7. 2022

Ohlášky 10.–17. července 2022

Avatar photo

Neděle 10. července
15. neděle v mezidobí
8.30 na úmysl dárce
10.00 za Boží pomoc, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro syna a vnuka

Středa 13. července
7.00 za živé a zemřelé členy živého růžence

Pátek 15. července
18.30 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Neděle 17. července
16. neděle v mezidobí
8.30 za Vojtu a Boží pomoc pro něho
10.00 na poděkování za Boží pomoc a ochranu, s prosbou za rodinu Slobodovu a Miláčkovu

V pátek se vrátila děvčata z tábora na Míčově a od sv. Martina u Kněžic.
Včera nastoupili na své tábory mladší a starší kluci. Pamatujme na ně ve svých modlitbách

V polovině července, před rozdělením budov A-B, dojde k zazdění průchozích dveří mezi objekty. Je to pro nás poslední příležitost, jak ještě přemístit zbylé věci do skladu v suterénu školy. Proto se obracíme na muže o pomoc a to v úterý 12. července od 17 hodin. Děkujeme.

Prázdninový program mší svatých v našem kostele je: středa ráno v 7.00 hodin pátek večer v 18.30. nedělní pořad bude nezměněný – 8.30 a 10.00 hodin.