3. 7. 2022

Ohlášky 3.–10. července 2022

Avatar photo

Neděle 3. července
14. neděle v mezidobí
8.30 za Vladimíra Prchala a rodiče
10.00 za Boží ochranu o prázdninách

Úterý 5. července
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
8.00 za růst víry v našich rodinách

Pátek 8. července
18.30 za úmysly paní Ludmily Jarešové

Neděle 10. července
15. neděle v mezidobí
8.30 na úmysl dárce
10.00 za Boží pomoc, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro syna a vnuka

V sobotu 2. července začaly tábory. Mladší děvčata jsou na Míčově, starší u sv. Martina u Kněžic.
P. Vojtěch je na táboře mladších děvčat, proto nebude přítomen do soboty 9.7. Pamatujme na ně ve svých modlitbách

Děkujme za věnované marmelády na tábory, sklady jsou již plné. Děkujeme

Ve sbírce na charitu se vybralo 6.606 Kč. Děkujeme.

V polovině července, před rozdělením budov A-B, dojde k zazdění průchozích dveří mezi objekty. Je to pro nás poslední příležitost, jak ještě přemístit zbylé věci do skladu v suterénu školy. Proto se obracíme ještě jednou na muže o pomoc a to v úterý 12. července od 17 hodin. Děkujeme.

Prázdninový program mší svatých v našem kostele bude:
středa ráno v 7.00,
pátek večer v 18.30,
nedělní pořad bude nezměněný – 8.30 a 10.00 hodin.
V prvním prázdninovém týdnu bude mše svatá na slavnost Cyrila a Metoděje v 8.00 a pak až v pátek v 18.30.