10. 4. 2022

Ohlášky 10.–17. dubna 2022

Neděle 10. dubna
Květná neděle: Žehnání ratolestí – kočiček
8.30 na úmysl dárce
10.00 za Jana a Annu Andrlovy
18.00 Modlitba chval a proseb za Ukrajinu

Středa 13. dubna
16.00 adorace
17.00 za živé a zemřelé členy živého růžence

Čtvrtek 14. dubna
Zelený čtvrtek
18.30 na poděkování za dar eucharistie, za kněze a nová povolání (zkouška scholy 17.30)

Pátek 15. dubna
Velký pátek
15.00 křížová cesta
16.00 Velkopáteční obřady (zkouška scholy 14.45)

Sobota 16. dubna
Bílá sobota
21.00 velikonoční vigilie za farní rodinu a dobrodince (zkouška scholy 19.45)

Neděle 17. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání: Žehnání pokrmů
8.30 za děti, které se připravují na první svaté přijímání
10.00 za zemřelého Jaroslava Papáka a celý rod

Pondělí 18. dubna
Pondělí velikonoční
8.30 za dobrodince kostela

Pro ukrajinské děti se otevřelo v úterý a čtvrtek středisko. Pro ně jsou vítány buchty. Děkujeme.

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude ve středu 13. dubna od 15 do 17 hodin.

Ve středu již nebude křížová cesta. Od 16 hodin bude adorace a modlitby za kněze vedené společenstvím Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce.

Dětem děkuji za účast na postní aktivitě – stavbě mostu.

Prosíme maminky, aby si vzaly na vyprání ministrantské oblečení svých kluků. Děkujeme.

Nácviky na obřady pro ministranty:
Zelený čtvrtek v 17:00, Velký pátek ve 14:00 a na Bílou sobotu ráno v 9.00 v kostele. Děkuji.

O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně se budou při každé mši svaté žehnat přinesené pokrmy.

Pro mládež od 11 let, a samozřejmě i pro ty starší nad 15 let chystáme program o Velikonocích.
Společně tak budeme požívat liturgii jednotlivých dní a zažít i nějaké zajímavé aktivity v termínu od 14. do 16. dubna. Plakát a bližší informace najdete v nejbližších dnech na webu a nástěnkách.

Vážení rodičové, nezapomeňte na letní tábory. Informace a odkaz na přihlašování najdete na webu Salesiánského střediska mládeže.

Zveme kluky a holky 7–11 let na sobotní výlet 23. 4. Vše další na webu.

O. Marian Kurylo shání dobrovolníky – spíše ženy, na pomoc s tříděním oblečení pro ukrajinské uprchlíky. Sklad je na adrese U Divadla 828, Pardubice.

Práce probíhá v časech:
Pondělí a středa: 13:00–16:00
Úterý a čtvrtek: 9:00–12:00 a 13:00–16:00

Pomocníci nechť se hlásí u paní Kurylové – telefon 605 772 422