4. 4. 2022

Ohlášky 3.–10. dubna 2022

Neděle 3. dubna
Pátá neděle postní
8.30 za živé a zemřelé z rodiny Vrbovy
10.00 za zemřelé rodiče, babičky Annu a Emilii, požehnání rodiny, uzdravení vnuček a za duše v očistci

Středa 6. dubna
16.30 křížová cesta
17.00 na úmysly pan Ludmily Jarešové

Čtvrtek 7. dubna
9.30 mše svatá kněží pardubického vikariátu
17.00 na poděkování za dar života

Pátek 8. dubna
16.00–19.00 příležitost ke svátosti smíření
18.00 křížová cesta
18.30 na dobrý úmysl

Sobota 9. dubna
8.00 za nemocné a seniory

Neděle 10. dubna
Květná neděle – Žehnání ratolestí – kočiček
8.30 na úmysl dárce
10.00 za Jana a Annu Andrlovy

V součinnosti s o. Mariánem Kurilem stále shromažďujeme pro potřebné pouze trvanlivé potraviny a drogerii. Případně i finanční prostředky. Děkujeme.

Pro ukrajinské děti se otevřelo v úterý a čtvrtek středisko. George prosí, pokud by někdo mohl pro ně upéct na tyto dny nějakou jednoduchou buchtu, bude vám moc vděčný.

Ve čtvrtek bude u nás setkání kněží pardubického vikariátu. Srdečně zveme na mši svatou, která bude v rámci setkání v 9.30 hodin. Večerní mše svatá zůstává.

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi bude v pátek 8. dubna od 16.00 do 19.00 hod. a pak ve středu 13. dubna od 15.00 do 17.00 hodin.

V sobotu 9. dubna bude setkání seniorů v našem kostele. Po mši svaté v 8.00 hodin navštívíme poutní místo Klokoty. Pak bude čas na společné posezení. Srdečně zveme.

V neděli 10. dubna v 18 hodin se v našem kostele uskuteční Večer chval a modliteb za mír. Srdečně zveme. Bližší informace jsou na plakátku.

Pro děti 6–11 let chystáme předvelikonoční tvoření s přespáním. Akce se bude konat 9. a 10. 4. Bližší informace jsou na webu a plakátku.

Pro mládež od 11 let, a samozřejmě i pro ty starší nad 15 let chystáme program o Velikonocích.
Společně tak budeme požívat liturgii jednotlivých dní a zažít i nějaké zajímavé aktivity v termínu od 14. do 16. dubna. Plakát a bližší informace najdete v nejbližších dnech na webu a nástěnkách.

Vážení rodičové, nezapomeňte na letní tábory. Informace a odkaz na přihlašování najdete na webu Salesiánského střediska mládeže.

Přijměte pozvání na prožití poslední večeře Páně formou tzv. Pesachového sederu, který se koná na Květnou neděli 10. dubna od 15:30 hod. ve farním sále u svatého Bartoloměje. Podrobnosti a registrace do čtvrtka 7. dubna na webových stránkách farnosti a ve Zpravodaji.