12. 4. 2021

Ohlášky 11. – 18. dubna

Avatar photo

Neděle 11. dubna
2. Neděle velikonoční
7.30 na dobrý úmysl
9.00 za živé a zemřelé z rodiny
10.30 za zemřelé rodiče, manžela a švagra
17.00 na úmysl paní Ludmily Jarešové

Středa 14. dubna
17.00
za členy živého růžence

Čtvrtek 15. dubna
17.00
na poděkování za dar života a za celou rodinu

Pátek 16. dubna
18.30
za požehnání pro vnuky, mládež a salesiány

Sobota 17. dubna
17.00
na úmysl paní Ludmily Jarešové

Neděle 18. dubna
3. neděle velikonoční
7.30
9.00
10.30
17.00

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády stále platná hygienická nařízení týkající nošení respirátorů, počtu účastníků bohoslužeb, rezervování na mše svaté.

V pokladničce na postní almužnu určenou Charitě Pardubice se vybralo 4.900 korun. Za dary, které budou charitě předány, děkujeme.

Sbírka této neděle je na rekonstrukci střechy. Za každý dar upřímně děkujeme.