6. 4. 2021

Ohlášky 4. – 11. dubna

Avatar photo

Neděle 4. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání
žehnání pokrmů
7.00 za dobrodince našeho kostela
8.00 – 9.00 podávání svatého přijímání
10.00 – online – za farní společenství
11.00 – 12.00 podávání svatého přijímání
17.00 za Elišku a Jiřího Bláhovy a Alexii a Jana Šáchovy

Pondělí 5. dubna
Pondělí velikonoční
7.30 na poděkování za dar života
9.00 za děti a mládež

Středa 7. dubna
17.00
za Boží požehnání pro rodinu Golasovu a Svatbíkovu

Čtvrtek 8. dubna
17.00
na dobrý úmysl

Pátek 9. dubna
18.30
za maminku, děti a jejich rodiny

Sobota 10. dubna
17.00
za Vladimíra Prchala a rodiče

Neděle 11. dubna
2. Neděle velikonoční
7.30 na dobrý úmysl
9.00
10.30 za zemřelé rodiče, manžela a švagra
17.00

Informace

V souvislosti s rozhodnutím vlády stále platná hygienická nařízení týkající nošení respirátorů, počtu účastníků bohoslužeb, rezervování na mše svaté.

Děkuji všem, kdo jste se podíleli na průběhu obřadů Svatého týdne. Především děkuji schole za její nasazení a Pavlu Dračinskému za přípravu všech online přenosů. A mládeži za rozvoz velikonočních přání do rodin, nemocnice a domovů důchodců.

Ještě je možné během tohoto týdne předat svou postní almužnu do pokladničky u bočních dveří kostela. Výtěžek bude předán pardubické charitě.

Sbírka příští neděle bude na rekonstrukci střechy. Za každý dar upřímně děkujeme.