13. 6. 2022

Ohlášky 12.–19. června 2022

Avatar photo

Neděle 12. června
Slavnost Nejsvětější Trojice
8.30 za zemřelého manžela a syna
10.00 za dar uzdravení

Středa 15. června
17.00 za obrácení světa

Čtvrtek 16. června
Slavnost Těla a Krve Páně
17.00 za kněze a zasvěcené osoby

Pátek 17. června
18.30 za Tomáše Klašireckého a jeho potřeby

Sobota 18. června
8.00 za seniory a nemocné

Neděle 19. června
12. neděle v mezidobí
8.30 za maminku Vlastu Hamplovou a bratra Davídka
10.00 za zemřelé rodiče

Slavnosti Těla a Krve Páně bude mše svatá v 17 hodin. Po mši svaté bude následovat adorace.

V sobotu 18. června bude setkání pro seniory. Začneme mší svatou v 8 hodin a snad se i podaří navštívit další poutní místo. Po mši svaté budeme pokračovat společným posezením. Srdečně zveme na setkání.

Pro mládež od 15 let chystáme předprázdninové celo-pardubické spolčo. V termínu 17.–18. 6. Těšit se můžeme na dobré jídlo, modlitbu chval i velkou hru. A samozřejmě je možno přespat do soboty.

V sobotu 25. června prosíme o pomoc při před-táborové brigádě v areálu fary na Míčově. Bližší informace sdělíme za týden. Děkujeme.

Nabízíme kompostovou hlínu. Stačí se jen domluvit s o. Václavem nebo Georgem, naložit a odvézt. Děkujeme.