12. 6. 2021

Ohlášky 13.–20. června

Neděle 13. června
11. neděle v mezidobí
8.30 za potřeby rodiny
10.00 za zemřelé rodiče, předky, obrácení syna a duše v očistci

Středa 16. června
17.00 za zemřelou rodinu a duše v očistci

Čtvrtek 17. června
17.00 za zemřelou maminku

Pátek 18. června
18.30 za ty, kdo potřebují Boží pomoc k obrácení

Neděle 20. června
12. neděle v mezidobí
9.00 za děti, které poprvé přistupují k svatému přijímání
10.30 za dobrodince kostela

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR se mohou moci věřící účastnit bohoslužeb za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a použití dezinfekce na ruce.

Sbírka této neděle je na rekonstrukci střechy naší budovy. Za každý dar upřímně děkujeme.

Od pondělí 14. června začnou v areálu přípravné práce ke stavbě schodišťové věže pro budovu školy Noe. Tím bude také ztížen vstup do baru a pohyb ve dvoře areálu.

O víkendu 11.–13. června se konají předtáborová setkání. Informace i přihlašování pomocí online formuláře jste dostali mailem.

sobotu 19. června zveme mládež starší 13 let na vikariátní setkání. Tentokrát se můžeme těšit na výlet do Toulovcových maštalí.

Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 20. června při mši svaté v 9.00 hodin.
Svátost smíření a přípravu slavnosti prožijí děti v sobotu 19. června od 9 hodin. Pamatujeme modlitbou na děti, aby se nejen dobře připravily, ale především, aby vytrvaly.
Upozorňujeme na změnu začátku mší svatých příští neděli 20. června!

sobotu 26. června prosíme rodiče o pomoc při předtáborové brigádě v areálu fary na Míčově. Začneme slavením mše svaté v 7.30 hodin v našem kostele.