12. 6. 2021

Ohlášky 13.–20. června

Neděle 13. června
11. neděle v mezidobí
8.30 za potřeby rodiny
10.00 za zemřelé rodiče, předky, obrácení syna a duše v očistci

Středa 16. června
17.00 za zemřelou rodinu a duše v očistci

Čtvrtek 17. června
17.00 za zemřelou maminku

Pátek 18. června
18.30 za ty, kdo potřebují Boží pomoc k obrácení

Neděle 20. června
12. neděle v mezidobí
9.00 za děti, které poprvé přistupují k svatému přijímání
10.30 za dobrodince kostela

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR se mohou moci věřící účastnit bohoslužeb za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a použití dezinfekce na ruce.

Sbírka této neděle je na rekonstrukci střechy naší budovy. Za každý dar upřímně děkujeme.

Od pondělí 14. června začnou v areálu přípravné práce ke stavbě schodišťové věže pro budovu školy Noe. Tím bude také ztížen vstup do baru a pohyb ve dvoře areálu.

O víkendu 11.–13. června se konají předtáborová setkání. Informace i přihlašování pomocí online formuláře jste dostali mailem.

V sobotu 19. června zveme mládež starší 13 let na vikariátní setkání. Tentokrát se můžeme těšit na výlet do Toulovcových maštalí.

Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 20. června při mši svaté v 9.00 hodin.
Svátost smíření a přípravu slavnosti prožijí děti v sobotu 19. června od 9 hodin. Pamatujeme modlitbou na děti, aby se nejen dobře připravily, ale především, aby vytrvaly.
Upozorňujeme na změnu začátku mší svatých příští neděli 20. června!

V sobotu 26. června prosíme rodiče o pomoc při předtáborové brigádě v areálu fary na Míčově. Začneme slavením mše svaté v 7.30 hodin v našem kostele.