6. 6. 2021

Ohlášky 6.–13. června

Avatar photo

Neděle 6. června
10. neděle v mezidobí / Slavnost Těla a Krve Kristovy
8.30 za děti, které se připravují na první svaté přijímání
10.00 za farnost

Středa 9. června
17.00 za členy živého růžence

Čtvrtek 10. června
17.00 za nová povolání

Pátek 11. června
Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
18.30 za Boží pomoc, ochranu Panny Marie pro vnoučka, syna a za vyřešení vážných životních problémů

Neděle 13. června
11. neděle v mezidobí
8.30 za potřeby rodiny
10.00 za zemřelé rodiče, předky, obrácení syna a duše v očistci

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR se mohou moci věřící účastnit bohoslužeb za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a použití dezinfekce na ruce.

Včera, v sobotu 5. června se konal v našem areálu Den rodin. Děkujeme všem dobrovolníkům za odvedenou práci při programu, distribuci občerstvení, při stavbě i úklidu technického zázemí. Také děkujeme maminkám a babičkám za napečení buchet.

Sbírka příští neděli bude na rekonstrukci střechy naší budovy. Za každý dar upřímně děkujeme.

Od pondělí 14. června začnou v areálu přípravné práce ke stavbě schodišťové věže pro školu Noe. Tím bude také ztížen vstup do baru a pohyb ve dvoře areálu.

O víkendu 11.–13. června se konají předtáborová setkání. Informace i přihlašování pomocí online formuláře jste dostali mailem.

V sobotu 19. června zveme mládež starší 13 let na vikariátní setkání. Tentokrát se můžeme těšit na výlet do Toulovcových maštalí.

Slavnost prvního svatého přijímání bude v neděli 20. června při mši svaté v 8.30 hodin.
Svátost smíření a přípravu slavnosti prožijí děti v sobotu 19. června od 9 hodin.

V sobotu 26. června prosíme rodiče o pomoc při předtáborové brigádě v areálu fary na Míčově. Bližší informace zveřejníme v neděli