13. 2. 2022

Ohlášky 13.–20. února 2022

Avatar photo

Neděle 13. února
6. neděle v mezidobí
8.30 na poděkování za dar života
10.00 za rodiče, sourozence a příbuzné

Středa 16. února
17.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Čtvrtek 17. února
17.00 na dobrý úmysl

Pátek 18. února
18.30 za dobrodince kostela a střediska

Sobota 19. února
8.00 za seniory a nemocné

Neděle 20. února
7. neděle v mezidobí
8.30 na poděkování za dar života
10.00 na dobrý úmysl

Sbírka této neděle je určena na rekonstrukci našeho domu. Všem dobrodincům upřímně děkujeme.

Setkání seniorů bude v sobotu 19. února a začne v 8 hodin mší svatou. Po ní navštívíme poutní místo Křižanov a Jablonné a posedíme u kávy a čaje a dalších dobrot. Srdečně zveme.

Novinkou letošního roku v salesiánském středisku mládeže jsou i menší bloky vzdělávání a tematická setkání:
• Tuto neděli 13. února od 15 hod nabízíme setkání všem dospělákům, kdo se jakkoliv zapojují v Salesiánském klubu. Setkání bude končit kolem 18 hod.
Pro mládež, která se zapojila do činnosti v Salesiánském klubu teprve nedávno, jsme připravili povídání v neděli 20. února od v 10 hod. A zakončíme kolem 13 hod obědem, na který jste zváni.
• Vzdělávací setkání pro hlavní vedoucí táborů a pobytových akcí a jejich zástupce se bude konat v neděli 20. března a začne v 10 hod. A zakončíme kolem 17 hod. Součástí setkání je samozřejmě i oběd.

Sobotní výlet Sjezdovky nebo běžky pro děti od 8 let připravujeme v sobotu 19. 2. Jedeme opět do Orlických hor. Vše na plakátku a webu, přihlášky nejpozději do středy.

Knihy k rozebrání ze střediskové knihovny jsou k dispozici vzadu v kostele.

Salesiánský klub se stěhuje… V tomto období jen ze současného BARU do sálu MUC.
Co nás ještě čeká v únoru 2022:

pátek 18. února 2022, poslední oratoř, náboženství a kroužky v současných prostorách SKM Pardubice
neděli 20. února 2022, poslední nedělní kafe v současných prostorách SKM Pardubice
pátek 25. února 2022, kroužky, náboženství a oratoř již v MUCu
neděli 27. února 2022, nedělní kafe po mši již v MUCu

Důležité informace ke vstupu do SKM Pardubice (od 21. února 2022):
Vstup do SKM Pardubice bude od světelné křižovatky (levé dveře, chodbou dolů do MUCu)