19. 4. 2022

Ohlášky 17.–24. dubna 2022

Neděle 17. dubna
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně / Žehnání pokrmů
8.30 za děti, které se připravují na první svaté přijímání
10.00 za zemřelého Jaroslava Papáka a celý rod

Pondělí 18. dubna
Pondělí velikonoční
8.30 za dobrodince kostela

Středa 20. dubna
17.00 na úmysl dárce

Čtvrtek 21. dubna
17.00 na dobrý úmysl

Pátek 22. dubna
18.30 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Neděle 24. dubna
2. neděle velikonoční
8.30 za rodinu Svobodovu
10.00 za zemřelé rodiče, manžela, syna a švagra

Děkuji všem, kdo jste se podíleli na průběhu letošních obřadů Svatého týdne. Především děkuji schole, ministrantům a lektorům. Pavle za a Aleně za květinovou výzdobu kostela, Georgovi a animátorům za připravené setkání pro dětí a mládež o tomto víkendu, a vám všem za krásné prožití Svatého týdne.

V sobotu 23.dubna se koná další ze sobotních výletů. Zveme tedy děti od 7 let. Bližší informace jsou na plakátu a webu. Nezapomeňte se přihlásit přes přihlašovací formulář.

Vážení rodičové, nezapomeňte na letní tábory. Informace a odkaz na přihlašování najdete na webu Salesiánského střediska mládeže.

O. Marian shání dobrovolníky – spíše ženy, na pomoc s tříděním oblečení pro ukrajinské uprchlíky. Bližší informace na vývěsce.
Dále je nyní potřebné jídlo, ale ideálně formou poukázek na nákup v obchodech jako je Lidl, Penny apod. Je to lepší, uprchlíci si mohou kopit i čerstvé potraviny. Poukázky je také možno darovat na adrese U Divadla 828, Pardubice

Příští týden bude možné odevzdat to, co se vám podařilo ušetřit v rámci postní almužny. Své dary můžete odevzdat v sakristii. Výtěžek bude předán o Mariánovi Kurilovi na potřeby ukrajinských uprchlíků. Děkujeme.

V sobotu 7. května se uskuteční pouť naší farnosti ke sv. Prokopovi na Sázavu, podrobnosti pouti jsou na nástěnce a ve Zpravodaji farnosti. Zájemci se mohou přihlásit na internetových stránkách naší farnosti: www.farnost-pardubice.cz. nebo v kostelích (vhozením lístku se jménem a kontaktem do připravené krabice) nebo na faře. Je možné se přihlásit do neděle 1. května.