10. 10. 2021

Ohlášky 10.–17. října 2021

Avatar photo

Neděle 10. října
28. neděle v mezidobí
8.30 na úmysl dárce
10.00 na poděkování za dar života

Středa 13. října
17.00 za členy živého růžence

Čtvrtek 14. října
17.00 za dar uzdravení pro Marii Francírkovou

Pátek 15. října
18.30 za rodinu Winklerovu

Sobota 16. října
8.00 za seniory a nemocné

Neděle 17. října
29. neděle v mezidobí
8.30 na poděkování za letošní úrodu
10.00 za dobrodince našeho kostela

Zveme děti a mládež do nedělní scholy, která zpívá při mši svaté v 8:30, a setkává v 8:00 v kostele ve zkušebně.

Sbírka této neděle je na rekonstrukci střechy našeho domu. Na vaše sponzorské dary rádi vystavíme potvrzení o daru. Číslo účtu je na webových stánkách kostela. Za každý dar upřímně děkujeme.

První setkání rodičů dětí připravujících se na první svaté přijímání se uskuteční v úterý 12. října v 17:00 v prostorách baru.

Setkání seniorů se uskuteční v sobotu 16. října. Začneme v 8:00 mší svatou, navštívíme poutní místa Štípu a Provodov, a pak bude i příležitost na společné posezení. Srdečně zveme.

Poděkování za letošní bohatou úrodu prožijeme v neděli 17. října při mši svaté pro děti. Budeme vděčni za darování, anebo zapůjčení plodů z vašich zahrádek. Ovoce nebo zeleninu můžete donést do pátku 16. října. Děkujme.

Nejen pro děti, ale i pro dospělé, je v předsíni připraven rozpis na nedělní čtení. Prosím, zapisujte se.

Na stolku, kde jsou noviny a časopisy, jsou také k rozebrání knihy různých titulů.

Tvoření pro děti bude v sobotu 16. října od 14 hodin v baru. Přihlásit se můžete u Péti Bajerové do čtvrtku 14. října. Bližší informace jsou na plakátku.

Dvě neděle na počátku září se konala sbírka pro potřeby Salesiánského klubu. Celkem se vybralo 11.200 korun. Všem dárcům ze srdce děkujeme.