22. 10. 2022

Ohlášky 23.–30. října 2022

Avatar photo

Svátky v tomto týdnu
28. října – sv. Šimona a Judy, apoštolů

Neděle 23. října
30. neděle v mezidobí
Misijní neděle
8.30 za zemřelého manžela a rodiče z obou stran
10.00 na poděkování za 90 let života s prosbu o další Boží pomoc

Středa 26. října
17.00 za víru, naději a lásku a zdraví pro celou rodinu

Čtvrtek 27. října
17.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Pátek 28. října
18.30 za naši vlast a za ty, kdo za ni nesou odpovědnost

Neděle 30. října
31. neděle v mezidobí
8.30 za děti a mládež
10.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Sbírka této neděle je na misie. Za každý dar upřímně děkujeme.

Děkujeme z třem obětavým chlapům, kteří pomohli s vystěhováváním našeho domu před rekonstrukcí. Bůh vám to bohatě odplať.

Setkání rodičů dětí připravujících se na první svaté přijímání, bude v zítra v pondělí 24. října v 17 hodin v MUCu. Prosíme o přítomnost alespoň jednoho z rodičů dítěte. Děkuji.

Upozorňujeme, že u východových dveří z kostela jsou brožurky týkající se rekonstrukce našeho domu.

Protože se blíží Památka našich zemřelých, prosím, pokud chcete zveřejnit jména svých zemřelých na nástěnce, abyste ještě během této neděle donesli lístek se jménem zemřelého včetně roku a místa narození a roku a místa úmrtí. Děkuji.

Pro mládež od 14 let jsme nachystali víkend v termínu 4. – 6. listopadu. Bližší informace najdete na webu a nástěnkách. Těšíme se na vaše přihlášky.

Děti ve věku 6–11 let zveme na už tradiční tvoření s přespáním. Akce se koná v termínu 5 – 6. listopadu. Bližší info na plakátech a webu. Prosíme o vaše přihlašování.

Pro mládež od 11 let jsme nachystali víkend, který se koná v termínu 11.–13. listopadu. Bližší informace najdete opět na webu a plakátcích. Těšíme se na vás.

Upozorňujeme na změnu času, noc bude o hodinu delší.

Jak už jsme informovali, po období přestavby budou mše sv. v MUC. Ranní dětská bude v 9hod (z důvodu přípravy prostoru, zachování provozu baru a jiné). Předkládáme vaší úvaze, v kolik hodin by měla být druhá mše svatá. Chceme-li zachovat možnost setkání po ranní mši sv. v baru, nabízí se různé časy v odpoledních či večerních hodinách. Prosíme o vaše návrhy. Uveďte čas a krátké zdůvodnění. Tyto návrhy můžete zaslat komukoliv ze salesiánů na mail nebo předat na lístku do neděle 13. listopadu. Návrhy zpracujeme a pak proběhne hlasování.

V salesiánském depozitu máme přes 100 obrazů neznámého krajináře Vysočiny. Chceme je nabídnout širší veřejnosti, tímto také podpořit a propagovat salesiánské dílo v Pardubicích. Vernisáž proběhne v neděli 6. listopadu v 17 hod., další na plakátcích a webu zde. Zároveň prosíme o pomoc s přípravou prostor a to v úterý 1. listopadu (po mši svaté) v 18hod. Tentokráte se obracíme nejen na muže, ale i ženy, chlapce i dívky, zkrátka všechny svaté.