26. 2. 2022

Ohlášky 27. února – 6. března 2022

Avatar photo

Neděle 27. února
8. neděle v mezidobí
8.30 za Boží pomoc a ochranu Panny Marie
10.00 za uzdravení nemocných a poděkování za dar uzdravení

Středa 2. března
Popeleční středa
17.00 za farnost a dobré prožití postní doby

Čtvrtek 3. března
17.00 za Josefa a Anežku Žákovy

Pátek 4. března
18.30 za Mirku

Sobota 5. března
10.00 mše svatá s udílením svátosti křtu Markétě Kánské

Neděle 6. března
První neděle postní
8.30 na úmysl dárce
10.00 za zemřelé rodiče

Ve sbírce „Svatopetrský halíř“, která je určena pro Svatého otce, aby mohl jménem církve pomáhat potřebným ve světě, se vybralo 10.200 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Popeleční středou vstupujeme do letošní postní doby. Je to čas nabídnutý k prohloubení našeho vztahu k Bohu i k sobě navzájem. Pomůckou na této cestě se může stát i připravená brožurka k letošní psotní době. Je k dispozici na nástěnce u časopisů.
Popeleční středa je dnem půstu od masa a postem od jídla.
Křížové cesty budou přede mší svatou – ve středu od 16.30, v pátek od 18.00 hodin.

Pro děti je připravena aktivita, kterou jsme začali a nedokončili před dvěma léty. Budeme společně stavět most přes řeku, který byl obrazně zničen naším hříchem. U obětních darů jsou připravena dřívka ke stavbě. Při příchodu do kostela je vložíte do připravené misky a budou přinesena v obětním průvodu. Návod je na stolku u obětních darů, věřím, že vám rodiče rádi pomohou. Děkuji.

Salesiánský klub se stěhuje… V tomto období jen ze současného BARU do sálu MUC.
Tuto neděli, 27. února 2022, je nedělní kafe po mši již v MUCu.
Vstup do střediska je od světelné křižovatky (levé dveře, chodbou dolů do MUCu)

V sobotu 19. března zveme všechny chlapy na duchovní obnovu a večerní posezení. Duchovní obnovu povede Pavel Pešata. Více informací na plakátech a webu fary i salesiánů. Nezapomeňte se přihlásit.

Pro mládež od 11 let chystáme další víkend. Tentokrát v termínu 11.–13. března. Plakát už je na webu a s ním i přihlašování.

Vzhledem k přestavbě domu nabízíme opět další nábytek a vybavení. V neděli 13. 3. po obou mších bude možné se na tyto věci podívat. Dnes naposled k rozebrání knihy v předsíni kostela.

Minulou neděli proběhlo setkání dobrovolníků. K vůli tomu jsme museli změnit obsazení mší. Mezi Václavem Čunkem a otcem Vojtěchem Glogarem došlo k nedorozumění, kdo bude mít mši sv. v 8:30. Za pozdní začátek se oba omlouváme.

Upozorňujeme, že pro hlavní vedoucí táborů a pobytových akcí a jejich zástupce bude vzdělávací setkání v neděli 20. března a začne v 10 hod. a zakončeno bude kolem 17 hod. Součástí setkání bude i oběd.