4. 10. 2021

Ohlášky 3.–10. října

Neděle 3. října
27. neděle v mezidobí
8.30 za živé a zemřelé z celé rodiny
10.00 na úmysly zemřelé Ludmily Jarešové

Středa 6. října
17.00 za spásu duše Zdeňka Kučery

Čtvrtek 7. října
17.00 za zemřelé Františka a Marii Kořínkovy

Pátek 8. října
18.30 za zemřelého Michala

Neděle 10. října
28. neděle v mezidobí
8.30 na úmysl dárce
10.00 na poděkování z dar života a požehnání pro manžela, děti a jejich rodiny

Zveme děti a mládež do nedělní scholy, která zpívá při mši svaté v 8.30, a setkává v 8 hodin v kostele ve zkušebně.

Příští sobotu 9. října připravujeme 2 výlety pro děti 6–11let. Holky zveme na Kočičí hrádek a kluky na keltskou výpravu. Všechno potřebné je na plakátcích a webu střediska. Děkujeme za včasné přihlášky do středy 6. října, nejlépe také přes web.

Sbírka příští neděli 10. října je na rekonstrukci střechy našeho domu. Za každý dar upřímně děkujeme.

První setkání rodičů dětí připravujících se na první svaté přijímání se uskuteční v sobotu 12. října v 17 hodin v prostorách baru.

Setkání seniorů se uskuteční v sobotu 16. října. Začneme v 8 hodin mší svatou, navštívíme poutní místa Štípu a Provodov, a pak bude příležitost na společné posezení. Srdečně zveme.

Poděkování za letošní bohatou úrodu prožijeme v neděli 17. října při mši svaté pro děti. Bude vděčný za darování, anebo zapůjčení plodů z vašich zahrádek. Ovoce nebo zeleninu můžete donést do pátku 16. října. Děkujme.

Nejen pro děti, ale i pro dospělé, je v předsíni připraven rozpis na nedělní čtení. Prosím, zapisujte se.

Na stolku, kde jsou noviny a časopisy, jsou také k rozebrání knihy různých titulů.

V baru je k vyzvednutí velké množství oblečení a dalších věcí z táborů. Prosíme rodiče, aby si věci prohlédli a své věci si odnesli domů. Děkujeme.