31. 1. 2022

Ohlášky 30. ledna – 6. února 2022

Avatar photo

Neděle 30. ledna
4. neděle v mezidobí
8.30 za děti a mládež
10.00 za dobrodince kostela

Pondělí 31. ledna
Svatého Jana Boska
17.00 za dobrodince salesiánského díla v Pardubicích

Středa 2. února
Svátek Uvedení Páně do chrámu
Žehnání svící
17.00 za rodiče a prarodiče

Čtvrtek 3. února
17.00 na dobrý úmysl

Pátek 4. února
18.30 za Boží pomoc a dary Ducha svatého pro Martina

Neděle 6. února
5. neděle v mezidobí
8.30 za Boží ochranu a požehnání dětem a mládeži do 2. pololetí školního roku
10.00 za zemřelé rodiče, požehnání celé rodině, obrácení vnuček a za duše v očistci

Děkujeme všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na oslavě svatého Jana Boska.
V pondělí 31. ledna, o svátku svatého Jana Boska, bude výjimečně mše svatá v 17 hodin. Po ní zveme na malé pohoštění, které bude v předsíni kostela.

Ve středu o svátku Uvedení Páně do chrámu (hromnicích), budou při mše svaté v 17 hodin požehnány svíce. Prosím, abyste si je přinesli z domu.

Běhen pátku a soboty bude ČEZ měnit hlavní elektrický rozvaděč celého našeho domu. Proto bude během těchto dvou dní vypnuta elektrika v našem domě. Páteční večerní mše svatá pak bude při svíčkách.

Pro děvčata od 11 let nabízíme dámský klub, který proběhne v termínu 11.–12. února. Těšíme se na vás.