31. 10. 2022

Ohlášky 30. října – 6. listopadu 2022

Avatar photo

Neděle 30. října
31. neděle v mezidobí
8.30 za děti a mládež
10.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Úterý 1. listopadu
Slavnost Všech svatých
17.00 za zemřelé rodiče, manžela a duše v očistci

Středa 2. listopadu
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
17.30 za všechny naše zemřelé rodiče, příbuzné a dobrodince

Čtvrtek 3. listopadu
17.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Pátek 4. listopadu
Sv. Karla Boromejského
18.30 za blízké zemřelé a duše v očistci

Neděle 6. listopadu
32. neděle v mezidobí
8.30 na úmysly paní Ludmily Jarešové
10.00 za rodiče z obojí strany a tetu

Ve sbírce na misie se vybralo 9.336 Kč. Za každý dar upřímně děkujeme.
V době od 1. do 8. listopadu je možné získat plnomocné odpustky zemřelým. Podmínky pro získání plnomocných odpustků duším v očistci jsou následující: daný den přijmout eucharistii, navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé a na úmysl Svatého otce, V okruhu 20-ti dní vykonat svatou zpověď.

V pátek bude opět v 15.30 ministrantská schůzka. Rádi mezi sebou přivítáme i další zájemce.

Pro mládež od 14 let jsme nachystali víkend v termínu 4.–6. listopadu. Bližší informace najdete na webu a nástěnkách. Těšíme se na vaše přihlášky.

Děti ve věku 6–11 let zveme na už tradiční tvoření s přespáním. Akce se koná v termínu od 5. – 6. listopadu. Bližší info na plakátech a webu. Prosíme o vaše přihlašování.

Pro mládež od 11 let jsme nachystali víkend, který se koná v termínu 11.–13. listopadu. Bližší informace najdete opět na webu a plakátcích. Těšíme se na vás.

Jak už jsme informovali, po období přestavby budou mše sv. v MUC. Ranní dětská bude
v 9 hod. (z důvodu přípravy prostoru, zachování provozu baru a jiné). Předkládáme vaší úvaze, v kolik hodin by měla být druhá mše svatá. Prosíme o vaše návrhy. Uveďte čas a krátké zdůvodnění. Tyto návrhy můžete zaslat komukoliv ze salesiánů na mail nebo předat na lístku do neděle 13. listopadu. Návrhy zpracujeme a pak proběhne hlasování.

V salesiánském depozitu máme přes 100 obrazů neznámého krajináře Vysočiny. Chceme je nabídnout širší veřejnosti a tím podpořit salesiánské dílo v Pardubicích, seznámit s plánovanou rekonstrukcí. Je to také poslední příležitost vidět dům v jeho původní podobě. Vernisáž proběhne v neděli 6. listopadu v 17hod., další na plakátcích a webu. Je možné si obrazy rezervovat. Prosíme o pomoc s vyklízením a přípravou prostor po mši sv. v úterý 1. listopadu v 18hod. Tentokráte se obracíme nejen na muže, ale i ženy, chlapce i dívky, zkrátka všechny svaté.

V sobotu 12. listopadu se u Salesiánů bude konat už tradiční brigáda. Všechny kdo můžou, zveme a prosíme o pomoc. Sraz je v 8 hod na mši svaté a po snídani se pustíme do práce.