7. 2. 2023

Ohlášky 5.–12. 2. 2023

Avatar photo

Neděle 5. 2. 2023
5. neděle v mezidobí
9:00 za tátu s Dášou a jejich rody
11:00

Středa 8. 2.
9:30

Čtvrtek 9. 2.
17.00 za uzdravení Vojtěcha Peterky

Pátek 10. 2.
18.30 za Zdendu s Petrou a jejich potřeby

Neděle 12. 2. 2023
6. neděle v mezidobí
9:00 za Ivu a Mirka Fuchsovi
11:00

Mše 8.2. bude v rámci vikariátky v 9:30, večer nebude.

Máme za sebou letošní oslavy Dona Boska. Za nás salesiány se vydařily, byly skvělé a dobře vyvážené. Moc děkujeme všem, kteří se zapojili do přípravy a zdárného průběhu
V rychlosti jen pár čísel: sešlo se cca 140 lidi / snědlo se cca 40 litrů guláše, 10 kg jitrnicového prejtu,13 chlebů. Na programu se podílelo cca 30 dobrovolníků. Náklady na akci – občerstvení byly 15 tis. Kč, dobrovolné příspěvky činily 7 200,- Kč.

Srdečně Vás zveme již na 15. ročník Piksla plesu! Akce proběhne v pátek 17. 02. 2023 v prostorách Hostince u Kosteleckých, Černá za Bory.
Předprodej vstupenek: Ing. Ludvíková, 604 287 476

Oblastní charita Pardubice srdečně zve na 8. charitní ples 18. února do Obecního domu v Ostřešanech, záštitu nad plesem převzal náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, výtěžek podpoří domácí hospic, lístky v předprodeji Turistického informačního centra či online. Bohužel díky komunikačnímu šumu došlo k souběhu obou plesu o jednom víkendu.

Děti od 8 let zveme na další sobotní výlet s lyžováním v sobotu 18. 2.
Plakát včetně přihlašování bude v nejbližší době na webu i nástěnkách.

Bohoslužby ve všední den od tohoto týdne budou také v MUCu.

Potřebujeme ze sakristie a kostela vystěhovat potřebné věci k liturgii a také již vyklízet prostor kvůli rekonstrukci. Svoláváme tedy brigádu na úterý 7. a 14. 2. na 17:00.

Příprava prostoru na liturgii: V anketě ohledně časů bohoslužeb jsme také zjišťovali Vaši ochotu se zapojit do chystání bohoslužebného prostoru před mši v 9:00 a do jeho úklidu po mši v 11:00. Napsalo se vás cca 20. To je skvělé. Nyní je třeba se rozepsat do skupinek. Na baru jsou 2 papíry. Vytvoříme 4 skupinky po třech lidech na chystání v 8:15 před mší v 9:00 a částečný úklid po této mši a 4 skupinky po dvou lidech na úklid po mši v 11:00. Na každou skupinku vyjde služba tedy 1 x za měsíc. Na baru jsou 2 papíry, jeden na chystání před mší v 9:00 a druhý papír na úklid po mši v 11:00. Vy, kteří jste se zapsali v anketě, tak stačí uvést do tabulky jen jméno. Piště se prosím i vy, kteří jste se v anketě nenapsali, abychom to pokryli.

Úklid v MUCu: Prostory MUCu má v pronájmu od školy středisko, t.zn., že platí škole nájem a energie. Platba za energie se zvýší konáním bohoslužeb. Ve středisku a v kostele jsme zrušili poskytování služeb úklidové firmy ze dvou důvodů: 1. Pro nás nepřijatelné zvýšení cen 2. Úklidem ve vlastní dobrovolnické režii chceme ušetřit a přispět středisku na energie, které kostel neplatí a ušetřit také finance MK na rekonstrukci kostela.
Za tímto účelem vytvoříme ideálně 8 úklidových skupin po 3 lidech. Na každou skupinu by to vyšlo 1 x za 2 měsíce. Uklízet je možné v pondělí nebo úterý odpoledne nebo večer. Jde především o vysávání koberce. Na baru je listina, do které se zapisujte od 1. skupiny dále. První napsaný z trojice je vedoucí, který skupinku koordinuje, případně domlouvá změny v termínu s jinou skupinou. Pište se především vy, kteří se nenapíšete v anketě na chystání a uklízení prostoru na nedělní bohoslužby. Zapsaná skupinka ať označí, zda bude uklízet v pondělí nebo v úterý a napíše přibližný čas kvůli našemu přehledu. Díky předem za vaše zapojení. Koordinátorkou celého úklidu je Jana Láníková. Na ni se obracejte s dalšími dotazy.