10. 11. 2022

Ohlášky 6.–13. listopadu 2022

Avatar photo

Neděle 6. listopadu
32. neděle v mezidobí
8.30 na úmysly paní Ludmily Jarešové
10.00 za rodiče z obojí strany a tetu

Středa 9. listopadu
Posvěcení lateránské baziliky
17.00 za zemřelé sourozence a duše v očistci

Čtvrtek 10. listopadu
17.00 za živé a zemřelé členy živého růžence

Pátek 11. listopadu
svatého Martina
18.30 na úmysly zemřelé paní Ludmily Jarešové

Sobota 12. listopadu
8.00 za nemocné, seniory, účastníky brigády a jejich rodiny

Neděle 13. listopadu
33. neděle v mezidobí
8.30 za zemřelé dobrodince našeho kostela
10.00 na úmysly zemřelé paní Ludmily Jarešové

Příští neděli bude dětská bohoslužba.

Ve středu 9. listopadu se opět uskuteční v našem kostele modlitby za kněze před Nejsvětější svátostí. Modlitby jsou v rámci setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce, srdečně vítáni jsou všichni zájemci. Začátek je v 16. hodin, následuje mše svatá.

U bočního východu z kostela jsou salesiánské kalendáříky na rok 2023. Doporučená cena je 35 korun. Příspěvek za ně můžete dát do pokladničky u bočních dveří. Děkujeme.

Jak už jsme informovali, po období přestavby budou mše sv. v MUC. Ranní dětská bude
v 9 hod. (z důvodu přípravy prostoru, zachování provozu baru a jiné). Předkládáme vaší úvaze, v kolik hodin by měla být druhá mše svatá. Prosíme o vaše návrhy. Uveďte čas a krátké zdůvodnění. Dnes je poslední možnost předání návrhů na čas nedělní večerní bohoslužby.

V salesiánském depozitu máme přes 100 obrazů neznámého krajináře Vysočiny. Chceme je nabídnout širší veřejnosti a tím podpořit salesiánské dílo v Pardubicích, seznámit s plánovanou rekonstrukcí. Je to také poslední příležitost vidět dům v jeho původní podobě. Zahájení vernisáže proběhne v neděli 6. listopadu v 17hod.v kostele, další informace jsou na plakátcích a webu.

Pro mládež od 11 let jsme nachystali víkend, který se koná v termínu 11.–13. listopadu. Bližší informace najdete opět na webu a plakátcích. Těšíme se na vás.

V sobotu 12. listopadu srdečně zveme na setkání seniorů, které začne mší svatou v 8 hodin. Po mši svaté bude čas a příležitost na posezení, které se tentokrát uskuteční v předsíni kostela.
Ve stejný den se bude také konat už tradiční podzimní brigáda. Všechny kdo můžou, zveme a prosíme o pomoc. Sraz je v 8 hod na mši svaté. Po snídani se pustíme do práce.

V sobotu 19. listopadu zveme mládež od 13 let na odpolední výlet a večer chval.
V sobotu 26. listopadu zveme kluky a holky od 7 do 11 let na výlet. Budeme dobývat rytířské hradiště a podíváme se do planetária.
V sobotu 26. listopadu, před 1. adventní nedělí, při mši svaté v 9 hodin se bude udělovat starým a vážně nemocným svátost nemocných. Je jistě vhodné se na přijetí této svátosti připravit přijetím svátosti smíření.