28. 6. 2021

Ohlášky 20.–27. června

Avatar photo

Neděle 20. června
12. neděle v mezidobí
9.00 za děti, které poprvé přistupují k svatému přijímání
10.30 za dobrodince kostela

Středa 23. června
17.00 za dar víry pro vnučku

Čtvrtek 24. června
17.00 za maminky, které očekávají narození svého dítěte

Pátek 25. června
18.30 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Sobota 26. června
7.30 za brigádníky a jejich rodiny

Neděle 27. června
13. neděle v mezidobí
8.30 za zemřelou Věru, Marii a celý rod
10.00 na poděkování za školní rok
17.00 za dobrovolníky a jejich rodiny

Na základě mimořádného opatření Vlády ČR se mohou moci věřící účastnit bohoslužeb za splnění tří podmínek: ochrana dýchacích cest, rozestupy a použití dezinfekce na ruce.

Ve sbírce na rekonstrukci střechy naší budovy se vybralo 11.800 korun. Za každý dar upřímně děkujeme.

sobotu 26. června prosíme rodiče o pomoc při předtáborové brigádě v areálu fary na Míčově. Brigádu začneme slavením mše svaté v 7.30 hodin v našem kostele. Pak odjezd na Míčov. Za každou pomoc děkujeme.

Srdečně zveme na setkání starších dobrovolníků střediska a kostela, které proběhne v neděli 27. června. Začneme v 17 hodin mší svatou a pak budeme pokračovat na hřišti. O občerstvení je postaráno.