4. 10. 2020

Ohlášky 4. – 11. října

Avatar photo

Neděle 4. října
27. neděle v mezidobí
8.30 za živé a zemřelé členy rodiny Tošovské, Matějkovy a Lustikovy
10.00 za rodiče z obojí strany, zemřelé Adama Svobodu a duše v očistci

Středa 7. října
17.00
za členy živého růžence

Čtvrtek 8. října
17.00
za sestru Martu a její rodinu

Pátek 9. října
18.30
za dar víry pro vnuka a Boží pomoc při důležitém životním rozhodnutí

Neděle 11. října
28. neděle v mezidobí
8.30 za Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro syna s rodinou
10.00 za zemřelé, na které nikdo z příbuzných nemyslí

Informace

V předsíni je nový rozpis na nedělní čtení. Prosím, zapisujte se.

V souvislosti s rozhodnutím vlády týkající se epidemie, je možná účast sta věřících na jedné mši svaté, za běžných hygienických opatření (používání roušek a dezinfekce). Dále během mše svaté není dovoleno zpívat, proto následující na neděle se hledá alternatívní řešení. Nařízení je stanoveno na 14 dní, pokud se během této doby pravidla nezmění.


Vážení rodiče a zákonní zástupci

dle nařízení č. 3/2020 Krajské hygienické stanice Pardubického kraje z 1. října 2020 s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 23:59 hod. se nařizuje mimořádné opatření při epidemii na území Pardubického kraje.

Od pondělí 5. října od 00:00 hod. dochází

k omezení provozu Salesiánského Klubu mládeže z. s. Pardubice formou zákazu osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Znamená to v době od 5. do 18. října plné uzavření všech našich činností, kroužků, akcí a dalších aktivit.

Činnost našich kroužků, vyučování náboženství na danou dobu přerušujeme, ale po ukončení nařízení budeme opět pokračovat. Stejně tak plánované akce (tvoření s přespáním, víkend pro mládež 11+) se neuskuteční v plánovaných termínech. Budeme ale hledat náhradní termíny, o kterých vás budeme informovat.