12. 3. 2022

Ohlášky 13.–20. března 2022

Neděle 13. března
Druhá neděle postní
8.30 na dobrý úmysl
10.00 za Jana Andrle

Středa 16. března
17.00 za Josefy tátu, dědečka a strýce

Čtvrtek 17. března
17.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Pátek 18. března
18.30 na úmysl dárce

Sobota 19. března
Svatý Josef
8.00 za Josefy naší farnosti
16.30 – mše svatá v rámci duchovní obnovy pro chlapy

Neděle 20. března
Třetí neděle postní
8.30 za zemřelého manžela a rodiče z obou stran
10.00 na úmysl dárce

Křížové cesty budou přede mší svatou – ve středu od 16.30, v pátek od 18.00 hodin.
Pro děti – pokračujeme v započaté aktivitě a společně stavíme most přes řeku, který byl obrazně zničen naším hříchem. U obětních darů jsou připravena dřívka ke stavbě, která budou přinesena v obětním průvodu. Návod na tuto postní aktivitu je na stolku u obětních darů.

Salesiánský klub se přestěhoval do prostor MUCu, vstup do střediska je od světelné křižovatky (levé dveře, chodbou dolů do MUCu). Tím vás také zveme na nedělní kafe .

V sobotu 19. března, o slavnosti svatého Josefa, budou mše svaté ráno v 8 hodin a pak na závěr duchovní obnovy pro chlapy v 16.30. Po mši svaté bude setkání pokračovat večerním posezením. Začátek obnovy je ve 14 hodin. Více informací na plakátech a webu fary i salesiánů.

Vzhledem k přestavbě domu nabízíme opět další nábytek a vybavení a to tuto neděli 13. března po obou mších, kdy bude možné se na tyto věci podívat.

Upozorňujeme, že pro hlavní vedoucí táborů a pobytových akcí a jejich zástupce bude vzdělávací setkání v neděli 20. března a začne v 10 hod. Zakončeno bude kolem 17 hod. Součástí setkání je i oběd.

Vážení rodiče, nezapomeňte na letní tábory. Informace a odkaz na přihlašování najdete na webu Salesiánského střediska mládeže.

V současnosti je v našem domě ubytována jedna ukrajinská rodina. Ostatní našli ubytování v nových větších prostorách. V součinnosti s o. Mariánem Kurilem, nejen pro ně, shromažďujeme trvanlivé potraviny – těstoviny, rýži, krabicové mléko, jogurty, ovoce a zeleninu, pro dětí přesnídávky, sunar, slazené i neslazené, instantní kávu, konzervy, instantní polévky, instantní jídlo apod. Děkujeme.

Pro mládež od 13 let chystáme celopardubické setkání příští týden v pátek 18. a sobotu 19. 3.
V sobotu vás zveme na duchovní obnovu pro mládež. Jako host přijede O. Kuba Brabenec.

Pro děvčata od 11 let chystáme další dámský klub v termínu 25.–26. 3. Více info na webu a nástěnkách.

Prosíme o pomoc při jarní brigádě 26. března. Začneme v 8.00 mší svatou. Po snídani budeme uklízet prostor před kostelem, parčík a prostory kolem domu. Akci zakončíme obědem.

Centrum Don Bosco shání nového kolegu na pozici sociálního pracovníka pro práci s mladými lidmi z dětských domovů. Nástup je možný od května 2022. Více informací na webu organizace www.dozivota.cz a na nástěnce před kostelem sv. Václava.
http://www.dozivota.cz/clanek/0312-hledame-kolegu-socialniho-pracovnika