7. 3. 2022

Ohlášky 6.–13. března 2022

Avatar photo

Neděle 6. března
První neděle postní
8.30 na úmysl dárce
10.00 za zemřelé rodiče

Středa 9. března
17.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Čtvrtek 10. března
17.00 za živé a zemřelé členy živého růžence

Pátek 11. března
18.30 na dobrý úmysl

Neděle 13. března
Druhá neděle postní
8.30 na dobrý úmysl
10.00 za Jana Andrle

Ve sbírce na Ukrajinu se vybralo 30.850 Kč. Děkujeme za vaši štědrost.

Pomůckou k prožití postní doby se může stát i připravená brožurka k letošní postní době, kterou vytvořili mladí lidé. Je k dispozici na nástěnce u časopisů.
Křížové cesty budou přede mší svatou – ve středu od 16.30, v pátek od 18.00 hodin. Ve středu 9. března bude od 16.00 do 16.30 adorace pak od 16.30 křížová cesta.

Pro děti je připravena aktivita, kterou jsme začali a nedokončili před dvěma léty. Budeme společně stavět most přes řeku, který byl obrazně zničen naším hříchem. U obětních darů jsou připravena dřívka ke stavbě. Při příchodu do kostela je vložíte do připravené misky a budou přinesena v obětním průvodu. Návod je na stolku u obětních darů, věřím, že vám rodiče rádi pomohou. Děkuji.

Salesiánský klub se přestěhoval do prostor MUCu, kde probíhají všechny aktivity střediska.
Vstup do střediska je od světelné křižovatky (levé dveře, chodbou dolů do MUCu). Tím vás také zveme na nedělní kafe .

V sobotu 19. března zveme všechny chlapy na duchovní obnovu a večerní posezení. Duchovní obnovu povede Pavel Pešata. Začátek je ve 14 hodin. Více informací na plakátech a webu fary i salesiánů. Nezapomeňte se přihlásit.

Pro mládež od 11 let se připravuje další víkend a to v termínu 11.–13. března. Plakát už je na webu a s ním i přihlašování.

Vzhledem k přestavbě domu nabízíme opět další nábytek a vybavení. V neděli 13. března po obou mších bude možné se na tyto věci podívat.

Upozorňujeme, že pro hlavní vedoucí táborů a pobytových akcí a jejich zástupce bude vzdělávací setkání v neděli 20. března a začne v 10 hod. a zakončeno bude kolem 17 hod. Součástí setkání je i oběd.

Vážení rodiče, nezapomeňte na letní tábory. Informace a odkaz na přihlašování najdete na webu Salesiánského střediska mládeže.

V našem domě máme ubytováno 17 dětí a dospělých z Ukrajiny. V současnosti je pro ně všechno zajištěno.