13. 11. 2022

Ohlášky 13.–20. listopadu 2022

Avatar photo

Neděle 13. listopadu
33. neděle v mezidobí
8.30 za zemřelé dobrodince našeho kostela
10.00 na úmysly zemřelé paní Ludmily Jarešové

Středa 16. listopadu
17.00 za Věru a celou rodinu

Čtvrtek 17. listopadu
17.00 za Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu

Pátek 18. listopadu
18.30 za sestru s rodinou

Neděle 20. listopadu
Ježíše Krista Krále
8.30 na úmysly zemřelé paní Ludmily Jarešové
10.00 za zemřelé rodiče Marešovy a Macounovy a prarodiče

U bočního východu z kostela jsou salesiánské kalendáříky na rok 2023. Doporučená cena je 35 korun. Příspěvek za ně můžete dát do pokladničky u bočních dveří. Děkujeme.

Děkujeme všem, kdo se při sobotní brigádě zapojili do podzimního úklidu našeho areálu. Ať vám to dobrý Bůh bohatě odmění.

Srdečně zveme na požehnání nově postavených Božích muk v prostoru vyhlídky na letiště na cyklostezce na Staré Jasenčany, které proběhne dne s neděli 13. listopadu v 13 hodin.

Jak už jsme informovali, po období přestavby budou mše sv. v MUCu. Ranní mše bude
v 9 hod. Z vašich přijatých návrhů, kterými jste zareagovali, vyplývá, že až k tomu dozraje čas, bude druhá nedělní mše svatá večer v 18 hodin. Děkujme za vaše zapojení do ankety.

V sobotu 19. listopadu zveme mládež od 13 let na odpolední výlet a večer chval. Více info na plátu a na fb.
V sobotu 26. listopadu zveme kluky a holky od 7 do 11 let na výlet. Budeme dobývat rytířské hradiště a podíváme se do planetária.

V sobotu 26. listopadu, před 1. adventní nedělí, při mši svaté v 9 hodin se bude udělovat starým a vážně nemocným svátost nemocných. Je jistě vhodné se na přijetí této svátosti připravit přijetím svátosti smíření.

Kvapem se blíží adventní doba a tím i čas putování svaté Rodiny po naší farnosti. Budou opět putovat sošky Josefa a Marie po rodinách naší farnosti. Budou dvě skříňky se soškami sv. Josefa a Marie, aby mohly pobýt v rodinách delší dobu. Rozpis je na nástěnce v předsíni kostela.