17. 10. 2022

Ohlášky 16.–23. října 2022

Avatar photo

Svátky v tomto týdnu
17. října sv. Ignáce Antiochijského
18. října sv. Lukáše evangelisty
21. října blahoslaveného Karla Rakouského

Neděle 16. října
29. neděle v mezidobí
8.30 na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu
10.00 na poděkování za všechny milosti s prosbou za dobrodince

Středa 19. října
17.00 za zdraví pro vnuka a jeho rodiče

Čtvrtek 20. října
17.00 za zemř. Jiřího Hanouska, sílu pro rodiče a pozůstalé

Pátek 21. října
18.30 za vnučku Marii, její zdraví a Boží vedení při životním rozhodování se

Neděle 23. října
30. neděle v mezidobí
Misijní neděle
8.30 za zemřelého manžela a rodiče z obou stran
10.00 na poděkování za 90 let života s prosbu o další Boží pomoc

Klub pro rodiče s dětmi, náš Sálíček, zve k návštěvě. Otvíráme ve středu 19. října v 10 hodin.

Zveme na novinku letošního roku. Pro kluky od 11 let jsme připravili víkend, který se bude konat 21.–23. října. Plakát a přihlašování je na webu.

Rodiny s dětmi zveme na naši už obvyklou pouť. Akce se koná v sobotu 22. 10. Cílem našeho putování je okolí Slatiňan, konkrétně vyhlídka Chlum. Těšit se můžete na procházku, opékání, mši svatou v přírodě. Bližší informace jsou na webu a plakátech. Těšíme se na vás.

Sbírka příští neděli je na misie. Za každý dar upřímně děkujeme.

Obracíme se na vás, chlapy, a moc prosíme o pomoc při brigádě, kterou jsme naplánovali na úterý 18. října od 17 hodin. Potřebujeme dočista vyklidit horní patro a patro, kde mělo své kanceláře CDB. Už teď za vaši pomoc děkujeme.

Setkání rodičů dětí připravujících se na první svaté přijímání, bude v pondělí 24. října v 17 hodin v MUCu. Prosíme o přítomnost alespoň jednoho z rodičů dítěte. Děkuji.

Upozorňujeme, že u východových dveří z kostela jsou brožurky týkající se rekonstrukce našeho domu.

Protože se blíží Památka našich zemřelých, prosím, pokud chcete zveřejnit jména svých zemřelých na nástěnce, abyste do příští neděle donesli lístek se jménem zemřelého včetně roku a místa narození a roku a místa úmrtí. Děkuji.