21. 2. 2022

Ohlášky 20.–27. února 2022

Avatar photo

Neděle 20. února
7. neděle v mezidobí
8.30 na dobrý úmysl
10.00 na poděkování za dar života

Středa 23. února
17.00 na úmysly zemřelé paní Ludmily Jarešové

Čtvrtek 24. února
17.00 za zemřelou sestru Marii Kováčovou

Pátek 25. února
18.30 za Františku na poděkování s prosbou o Boží požehnání

Neděle 27. února
8. neděle v mezidobí
8.30 za Boží pomoc a ochranu Panny Marie
10.00 za uzdravení nemocných a poděkování za dar uzdravení

Ve sbírce na rekonstrukci našeho domu se vybralo 10.051 Kč. Všem dobrodincům upřímně děkujeme.
Dnešní sbírka „Svatopetrský halíř“ je určena pro Svatého otce, aby mohl jménem církve pomáhat potřebným ve světě. Děkujeme za vaši štědrost.

V rámci vzdělávání zveme:
Pro mládež, která se zapojila do činnosti v Salesiánském klubu teprve nedávno, je připraveno povídání tuto neděli 20. února od v 10 hod, které zakončíme kolem 13 hod obědem.

Pro hlavní vedoucí táborů a pobytových akcí a jejich zástupce je vzdělávací setkání v neděli 20. března, začne v 10 hod. a zakončeno bude kolem 17 hod. Součástí setkání je i oběd.

Knihy k rozebrání ze střediskové knihovny jsou k dispozici vzadu v kostele.

Salesiánský klub se stěhuje… V tomto období jen ze současného BARU do sálu MUC.
Co nás ještě čeká v únoru 2022:
• tuto neděli 20. února 2022 bude poslední nedělní kafe v současných prostorách SKM Pardubice
v pátek 25. února 2022 budou kroužky, náboženství a oratoř již v MUCu
• v neděli 27. února 2022 bude nedělní kafe po mši již v MUCu
Vstup do střediska od 21. února od světelné křižovatky (levé dveře, chodbou dolů do MUCu)

V tomto čase se zamýšlíme nad interiérem kostela. Kdo by měl zájem se podílet na tomto procesu, ať se přihlásí u o. Vojtěcha.

V sobotu 19. března od 14 hodin se v Salesiánském klubu SKM uskuteční „Setkání pro
chlapy“ na téma: „Má věřící k Bohu blíž?“
(Řím 9,31), hostem je Pavel Pešata.
Z organizačních důvodů je třeba se přihlásit do středy 15. března. Více informací o tomto
setkání je na nástěnce a na internetových stránkách SDB i farnosti, kde je i přihláška.