30. 5. 2022

Ohlášky 29. května – 5. června 2022

Avatar photo

Neděle 29. května
7. neděle velikonoční
8.30 na úmysl dárce
10.00 za zemřelé členy rodiny Matejovských a Tošovských

Středa 1. června
17.00 za rodinu Kobrlovu a uzdravení rodové zátěže

Čtvrtek 2. června
17.00 za Jiřího a Aničku Bartůňkovy a rodové kořeny

Pátek 3. června
18.30 za Láníkovy a Prokešovy a za učňovskou mládež

Neděle 5. června
Slavnost Seslání Ducha sv.
8.30 za Daniela
10.00 za prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence

Slavnost prvního svatého přijímání bude i příští 5. června při mši svaté v 10.00 hodin. Nácvik slavnosti a svátost smířeni první skupiny bude v sobotu 4. června v 9 hodin. Pamatujme na děti v modlitbách.
V předsíni mají děti, které se připravují na slavnost prvního svatého přijímání, své tablo.

Zveme na májovou pobožnost na Kokešov, která je tam dnes je dnes v 16 hodin. Další informace jsou na plakátku.

Pokračujeme v dalším stěhování, proto se obracíme na muže o pomoc a to ve středu 1. června od 16 hodin. Děkujeme za pomoc.

Všechny rodiny, děti a mládež zveme v sobotu 4. června na už tradiční Den rodin, který nese název Křesťanský festival Pardubice. Program začíná ve 14 hod a akce se koná u Salesiánů na hřišti. Prosíme o upečení buchet na tuto akci. Děkujeme.

Vážení rodičové, nezapomeňte na letní tábory. Informace a odkaz na přihlašování najdete na webu Salesiánského střediska mládeže.
V souvislosti s tábory nabízíme předtáborová setkání, které bude v sobotu 11. června.
Bližší informace budou všem rodičům zaslány na mail. Těšíme se.