5. 9. 2022

Ohlášky 4.–11. září 2022

Neděle 4. září
23. neděle v mezidobí
8.30 za Boží požehnání do nového školního roku
10.00 za zdraví, ochrnu Panny Marie a Boží požehnání pro celou rodinu

Středa 7. září
17.00 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Čtvrtek 8. září
17.00 za živé a zemřelé členy živého růžence

Pátek 9. září
18.30 na úmysly paní Ludmily Jarešové

Neděle 11. září
24. neděle v mezidobí
8.30 na poděkování za dar života a za celou rodinu
10.00 za dobrodince kostela

Dětem a mládeži vyprošujeme hojnost darů Ducha svatého a požehnání do nového školního roku. Bylo by jistě dobré začít nový školní rok s čistým srdcem a prožít svátost smíření. Příležitost ke svátosti smíření je před každou mší svatou.

Ve středu 7. září se opět uskuteční v kostele sv. Václava modlitby za kněze před Nejsvětější svátostí. Modlitby jsou v rámci setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce, srdečně vítáni jsou všichni zájemci. Začátek je v 16. hodin, následuje mše svatá.

Obracím se na vás, ženy, zda by se mezi vámi našla pokračovatelka ve službě výzdoby našeho kostela po Aleně Pikhartové. Kdo najdete odvahu, přihlaste se u mne. Děkuji.

Na místě, kdo jsou časopisy a noviny, jsou nové stolní diecézní kalendáře na rok 2023. Cena je 65 korun.

V těchto dnech bude spuštěno přihlašování do Salesiánského klubu a jednotlivých kroužků včetně náboženství. Jako první krok je potřeba vyplnit členskou přihlášku, poté můžete přejít na přihlašování do kroužků a náboženství. Přihlašovací formulář najdete na webových stránkách Salesiánského střediska mládeže. Těšíme se na vás.

Zachraň scholu od svatého Václava – je výzva a pozvání pro nové zpěváky a hudebníky do zdejší scholy, která se schází v každou neděli 8 hodin ve zkušebně kostela. Věková skupina je do 30 let. Moc zveme.

Víkend pro malé zpěváčky určený dětem od 7 do 11 let bude 1. až 2. října. Začátek je v sobotu 1. října ve 14 hodin. Přihlásit se můžete do neděle 18. září. Bližší informace jsou na plakátku.

Sdělení CDB: Centrum Don Bosko se přestěhovalo do areálu nedaleké firmy Star-fish, která má své prostory nedaleko od světelné křižovatky směrem na Chrudim. Činnost centra je nepřerušená.

Přestože jsme se už i my, salesiáni, vystěhovali, zahájení rekonstrukce se opozdilo, takže během září a října bude kostel sv. Václava v běžném provozu. Děkujeme.