7. 6. 2022

Ohlášky 5.–12. června 2022

Avatar photo

Neděle 5. června
Slavnost Seslání Ducha sv.
8.30 za Daniela
10.00 za prvokomunikanty, jejich rodiče a sourozence

Středa 8. června
17.00 za obrácení světa

Čtvrtek 9. června
17.00 za živé a zemřelé členy živého růžence

Pátek 10. června
18.30 za Lenku a její potřeby

Neděle 12. června
Slavnost Nejsvětější Trojice
8.30 za zemřelého manžela a syna
10.00 za dar uzdravení

Děkujeme našim chlapům za pomoc při stěhování.

Děkujeme všem, kdo se podíleli na průběhu Křesťanského festivalu a stejně i těm, kdo napekli buchty a jiné sladkosti.

Ve středu 8. června se opět uskuteční v kostele sv. Václava modlitby za kněze před Nejsvětější svátostí. Modlitby jsou v rámci setkání Služebníků Ježíšova Velekněžského Srdce, vítáni jsou všichni zájemci. Začátek je v 16. hodin, následuje mše svatá.

V souvislosti s tábory vždy nabízíme před-táborová setkání. Ta letošní se budou konat v sobotu 11. června 2022. Bližší informace už mají všichni rodiče zaslány na mailu. Nezapomeňte se přihlásit. Těšíme se

Pro mládež od 15 let chystáme předprázdninové celo-pardubické spolčo. V termínu 17.–18. 6. Těšit se můžeme na dobré jídlo, modlitbu chval i velkou hru. A samozřejmě je možno přespat do soboty.